Wat zoekt u?
Producten, artikelnummers, diensten, inspiratie, brochures, ... Wij vinden wat u zoekt.
Uw doelgroep is succesvol geactiveerd.

Wilt u meer weten over de voordelen die u zult genieten?

Lees meer
Uw doelgroep is succesvol geactiveerd.

Wilt u meer weten over de voordelen die u zult genieten?

Lees meer
Uw doelgroep is succesvol geactiveerd.

Wilt u meer weten over de voordelen die u zult genieten?

Lees meer
NL/BE

Privacyverklaring

Hesse GmbH & Co. KG, (hierna genoemd: 'wij') is als exploitant van het online-aanbod de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens van de gebruikers van het online-aanbod. U vindt onze contactgegevens hieronder onder "Verantwoordelijke".

Wij nemen de bescherming van uw privacy en uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij verzamelen, bewaren en gebruiken uw persoonsgegevens alleen in overeenstemming met de inhoud van deze privacyverklaring en de geldende regels voor gegevensbescherming, in het bijzonder de Europese algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de nationale bepalingen inzake gegevensbescherming.

Met deze gegevensbeschermingsverklaring willen wij u informeren over de mate waarin en het doel waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt in verband met het gebruik van het online-aanbod.

§ 1 Verantwoordelijke

Hesse GmbH & Co. KG
Warendorfer Straße 21
D-59075 Hamm
Telefoon: +49 2381 963-00
Telefax: +49 2381 963-849
info(at)hesse-lignal.de

§ 2 Functionaris gegevensbescherming

Michael Herzig, pco GmbH & Co. KG
E-mail: datenschutz(at)hesse-lignal.de
Telefoon: +49 2381 963-00

§ 3 Algemene informatie over gegevensverwerking bij bezoek aan onze website

Aard en doel van de verwerking: Wanneer u onze website bezoekt, wordt er automatisch informatie van algemene aard verzameld. Deze informatie (serverlogbestanden) omvat bijvoorbeeld het soort webbrowser, het gebruikte besturingssysteem, informatie over het browsertype en de gebruikte versie, de domeinnaam van uw internetprovider, de hostnaam van de bezoekende computer, uw IP-adres, de website van waaruit de website werd benaderd, welke websites via onze website werden benaderd, de datum en het tijdstip van de toegang, het bericht of de toegang succesvol was en het volume van de overgedragen gegevens.

Deze informatie wordt met name voor de volgende doeleinden verwerkt:

• Garanderen van een probleemloze verbinding met de website

• Garanderen van een soepel gebruik van onze website

• Evaluatie van de veiligheid en stabiliteit van het systeem, en

• Andere administratieve doeleinden

Deze doelen vormen ons gerechtigd belang voor de gegevensverwerking. Wij gebruiken uw gegevens niet om conclusies te trekken over uw persoon. Dit soort informatie wordt door ons eventueel statistisch geëvalueerd om onze aanwezigheid op het internet en de achterliggende technologie te optimaliseren.

Rechtsgrond: De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met art. 6, lid 1, punt f van de AVG op basis van ons gerechtigd belang bij het verbeteren van de stabiliteit en functionaliteit van onze website.

Ontvanger: Ontvangers van de gegevens zijn technische dienstverleners die optreden als orderverwerkers voor de bediening en het onderhoud van onze website.

Opslagduur: De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Voor de gegevens die worden gebruikt voor de beschikbaarstelling van de website is dit in principe het geval wanneer de betreffende sessie is afgelopen.

Beschikbaarstelling verplicht of noodzakelijk: De beschikbaarstelling van de bovengenoemde persoonsgegevens is noch wettelijk, noch contractueel verplicht. Zonder het IP-adres is de dienstverlening en functionaliteit van onze website echter niet gegarandeerd. Bovendien is het mogelijk dat bepaalde diensten en functies niet of slechts beperkt beschikbaar zijn. Bezwaar om deze reden is uitgesloten.

§ 4 Algemene informatie over het gebruik van cookies

Aard en doel van de verwerking: Net als veel andere websites gebruiken ook wij zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat (laptop, tablet, smartphone of vergelijkbaar) worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Hierdoor verkrijgen we bepaalde gegevens, zoals het IP-adres, de gebruikte browser en het type besturingssysteem. Me de informatie in de cookies kunnen we uw navigatie vergemakkelijken en een correcte weergave van onze webpagina's mogelijk te maken. In geen geval zullen de gegevens die wij verzamelen zonder uw toestemming worden doorgegeven aan derden of worden gekoppeld aan persoonsgegevens. Natuurlijk kunt u onze website ook zonder cookies bekijken. De meeste browsers zijn zo ingesteld dat ze cookies accepteren. In het algemeen kunt u het gebruik van cookies te allen tijde uitschakelen via de instellingen van uw browser. Gebruik de helpfuncties van uw internetbrowser om te zien hoe u deze instellingen kunt wijzigen. Houd er rekening mee dat sommige functies van onze website mogelijk niet werken als u het gebruik van cookies heeft uitgeschakeld.

Opslagduur en gebruikte cookies: Als u ons via uw browserinstellingen of via expliciete toestemming toestaat om cookies te gebruiken, dan wordt er op onze website gebruik gemaakt van cookies. Voor zover deze cookies (ook) betrekking kunnen hebben op persoonsgegevens, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen via onze toestemmingsbanner. U kunt afzonderlijke of alle cookies verwijderen via de instellingen van uw browser. Bovendien ontvangt u informatie en instructies over hoe u deze cookies kunt verwijderen of hoe u de opslag ervan vooraf kunt blokkeren.

§ 5 Gebruik van Google Analytics

Aard en doel van de verwerking: Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (hierna genoemd): "Google"). Google Analytics gebruikt zogenoemde 'cookies'. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee een analyse van uw gebruik van de website mogelijk wordt. De door de cookie aangemaakte informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans aan een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen. In geval van activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google evenwel binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere bij het Verdrag over de Europese Economische Ruimte aangesloten staten van tevoren ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS overgedragen en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om andere met het websitegebruik en internetgebruik verbonden dienstverleningen aan de website-exploitant te leveren. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt overgedragen, wordt niet toegevoegd aan andere gegevens van Google. Het doel van de gegevensverwerking is het evalueren van het gebruik van de website en het opstellen van rapporten over activiteiten op de website. Op basis van het gebruik van de website en het internet zullen dan andere gerelateerde diensten worden aangeboden.

Rechtsgrond: De verwerking van de gegevens is gebaseerd op de toestemming van de gebruiker (art. 6, lid 1, punt a) van de AVG).

Ontvanger: De ontvanger van de gegevens is Google.

Opslagduur: De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor onze registratiedoeleinden, meestal na zes maanden.

Beschikbaarstelling verplicht of noodzakelijk: De beschikbaarstelling van uw persoonsgegevens gebeurt vrijwillig en uitsluitend op basis van uw toestemming. Natuurlijk kunt u onze website ook zonder cookies bekijken. De meeste browsers zijn zo ingesteld dat ze cookies accepteren. In het algemeen kunt u het gebruik van cookies te allen tijde uitschakelen via de instellingen van uw browser (zie herroeping van toestemming). Houd er rekening mee dat sommige functies van onze website mogelijk niet werken als u het gebruik van cookies heeft uitgeschakeld.

Herroeping van toestemming: U kunt de opslag van de cookies voorkomen door middel van de desbetreffende instelling van uw browser-software. Wij maken u er echter op attent dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website in hun volledige omvang zult kunnen gebruiken.

U kunt ook het gebruik van Google Analytics voorkomen door dit te blokkeren in onze toestemmingsbanner. U kunt de cookie-instellingen en aanpassingsopties openen door te klikken op het pictogram "Privacy-instellingen" linksonder.

Profiling: Met behulp van de tracking-tool Google Analytics kunnen we het gedrag van de bezoekers van de website evalueren en hun interesses analyseren. Hiervoor maken we een pseudoniem gebruikersprofiel aan.

U kunt de cookie-instellingen en aanpassingsopties openen door te klikken op het pictogram "Privacy-instellingen" linksonder of hier.

§ 6 LinkedIn Insight Tag

Wijze en doel van de verwerking: Op onze website gebruiken we de conversietool "LinkedIn Insight Tag", een tool van LinkedIn Ireland Unlimited Company (Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland). Met deze tool kunnen wij het gebruik van onze website analyseren en u op basis van uw interesses advertenties tonen op andere websites. Om dit te kunnen doen zet de tool een cookie in uw browser, waarmee onder meer de volgende gegevens van u worden verzameld:

• IP-adres
• URL, Referrer-URL
• Apparaat- en browsereigenschappen
• Tijdstip van de toegang

Uw IP-adres wordt afgekort of gehasht. Gegevens waarmee u direct kunt worden geïdentificeerd worden binnen zeven dagen verwijderd en gepseudonimiseerd. De resterende gepseudonimiseerde gegevens worden binnen 180 dagen verwijderd. LinkedIn deelt geen persoonsgegevens met ons, maar stelt ons geanonimiseerde rapporten ter beschikking over de advertentie-activiteit op onze website en over de doelgroep van onze website. LinkedIn biedt ook retargeting aan. Met behulp van deze gegevens kunnen wij u reclame op andere websites laten zien die op uw interesses is afgestemd, waarbij volgens LinkedIn geen identificatie van de ontvanger van de reclame plaatsvindt. De door LinkedIn verzamelde gegevens kunnen wij als website-exploitant niet toewijzen aan specifieke personen.

Wettelijke basis: Wij gebruiken de LinkedIn Insight Tag alleen als u ons daarvoor (via de cookie-banner) toestemming heeft gegeven overeenkomstig art. 6, lid 1, punt a) van de AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken en uw cookie-instellingen wijzigen.

Ontvanger: Uw toestemming voor de LinkedIn Insight Tag kan ertoe leiden dat uw gegevens buiten de EU of de EER worden verwerkt. Een eventuele gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa en https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs. Hierbij bestaat het risico dat de autoriteiten voor veiligheids- en bewakingsdoeleinden toegang krijgen tot de gegevens, zonder u daarvan in kennis te stellen of u de mogelijkheid te bieden verhaal te halen. De gegevensoverdracht naar een onveilig derde land vindt plaats op basis van uw toestemming overeenkomstig art. 49, lid 1, punt a) AVG.

Bezwaar: U kunt bezwaar maken tegen de analyse van uw gebruiksgedrag en tegen gerichte reclame door LinkedIn via de volgende link: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Verder kunnen LinkedIn-leden het gebruik van hun persoonsgegevens voor reclamedoeleinden beheren via de accountinstellingen. Om te voorkomen dat LinkedIn gegevens die op onze website zijn verzameld aan uw LinkedIn-account koppelt, moet u uitloggen uit uw LinkedIn-account voordat u onze website bezoekt.

Meer informatie over gegevensbescherming op LinkedIn vindt u via de volgende link: https://linkedin.com/legal/privacy-policy 

§ 7 Microsoft Clarity

Soort en doel van de verwerking: Om de gebruikspatronen op onze website te analyseren gebruiken we de webanalyseservice van Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18 D18 P521, Ierland. Hierbij wordt gebruik gemaakt van cookies of vergelijkbare technologieën (tracking pixels, algoritmen voor het uitlezen van informatie van eindapparaten en browsers) om gepseudonimiseerde bezoekersgegevens te verzamelen en op te slaan. We doen dit om statistische evaluaties uit te voeren, bijvoorbeeld om bewegingspatronen vast te leggen ("heatmaps"). In de regel gaat het hierbij om het registreren van de duur van een bezoek aan een pagina en de interacties met de content op de pagina, zoals tekstinvoer, scrollen, klikken en muisbewegingen.

Wettelijke basis: De verwerking van de gegevens vindt plaats op basis van toestemming van de gebruiker (art. 6, lid 1, punt a AVG).

Intrekking van de toestemming: U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst, door deze dienst te deactiveren in de "Cookie-Consent Tool" die op de website wordt aangeboden.

Ontvangers van de gegevens: De ontvanger is Microsoft Corporation.

Overdracht naar derde landen: Voor gegevensoverdracht naar de VS heeft de provider zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Participant Detail (dataprivacyframework.gov). Daarnaast gebruikt Microsoft de standaardbepalingen (art. 46 lid 2, 3 AVG).

Opslagperiode: De verzamelde gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor de opgegeven verwerkingsdoeleinden, maximaal na 12 maanden.

Profiling: Met behulp van de trackingtool Microsoft Clarity kan het gedrag van bezoekers op de website worden beoordeeld en kunnen interesses worden geanalyseerd. Hiervoor maken we een pseudoniem gebruikersprofiel aan.

§ 8 SalesViewer® technologie

Type en doel van de verwerking: De SalesViewer® technologie van SalesViewer® GmbH wordt op deze website gebruikt om gegevens te verzamelen en op te slaan voor marketing-, marktonderzoeks- en optimalisatiedoeleinden. Voor dit doel wordt een op javascript gebaseerde code gebruikt om bedrijfsgerelateerde gegevens te verzamelen en te gebruiken. De gegevens die met behulp van deze technologie worden verzameld, worden versleuteld met behulp van een niet-omkeerbare eenrichtingsfunctie (hashing genoemd) en onmiddellijk gepseudonimiseerd. Ze worden niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren.

Rechtsgrondslag: De verwerking van de gegevens is gebaseerd op de legitieme belangen van de websitebeheerder (art. 6 lid 1 lit. f GDPR).

Intrekking van toestemming: Het verzamelen en opslaan van gegevens kan op elk moment worden ingetrokken met effect voor de toekomst. Hiervoor kunt u op deze koppeling https://www.salesviewer.com/opt-out klikken om te voorkomen dat SalesViewer® in de toekomst gegevens verzamelt op deze website. Er wordt dan een opt-out-cookie voor deze website op uw apparaat opgeslagen. Houd er rekening mee dat u opnieuw op deze koppeling moet klikken als u uw cookies in deze browser verwijdert.

Ontvanger van de gegevens: De ontvanger is SalesViewer® GmbH.

Bewaartermijn: De door SalesViewer® opgeslagen gegevens worden verwijderd zodra deze niet langer nodig zijn voor het beoogde doel en de verwijdering niet in strijd is met wettelijke bewaarplichten.

Profilering: Er wordt geen informatie verstrekt over profilering in het raam van het gebruik van SalesViewer®.

§ 9 Hesse chat

Aard en doel van de verwerking: Op onze website maken wij gebruiken de chatfuncties van het bedrijf Onlim (Onlim GmbH, Michael-Gaismair-Straße 13, 6410 Telfs, Oostenrijk, hierna "Onlim"). Als u gebruik maakt van de chatfuncties wordt er een directe verbinding met de servers van Onlim tot stand gebracht. Als u gegevens invoert in de chat worden deze naar de Onlim-servers verzonden. Een medewerker van een van onze gespecialiseerde afdelingen zal uw vragen of verzoeken in de chat behandelen. De gesprekken worden voorzien van een willekeurig gegenereerd pseudoniem, zodat uw chat-gebruiker niet kan worden herleid en de anonimiteit van uw gebruiker dus gegarandeerd is. De duur en het tijdstip van het gesprek worden anoniem opgeslagen voor statistische doeleinden, met name om de dienstverlening te optimaliseren. Meer informatie over de gegevensbescherming door Onlim vindt u op https://onlim.com/en/privacy-policy. De opgave van verdere gegevens is optioneel. Andere persoonsgegevens worden, indien nodig, uitsluitend gebruikt om uw verzoek te beantwoorden.

Rechtsgrond: De verwerking van de in het chatvenster ingevoerde gegevens is gebaseerd op een gerechtigd belang (art. 6, lid 1, punt f) AVG). Door beschikbaarstelling van de chat willen we u in staat stellen om op een ongecompliceerde manier contact met ons op te nemen. De door u verstrekte informatie wordt opgeslagen voor de verwerking van uw aanvraag en voor eventuele vervolgvragen.

Ontvanger: Ontvangers van de gegevens zijn orderverwerkers (bv. Onlim).

Opslagduur: Indien er persoonsgegevens nodig zijn om aan uw verzoek te voldoen, worden de verstrekte gegevens door ons gedurende 14 dagen bewaard. Bovendien slaan we ze alleen op zolang dit wettelijk verplicht is of als we de gegevens nodig hebben voor de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte. De chatgeschiedenis is 12 uur lang beschikbaar voor de chatgebruiker.

Beschikbaarstelling verplicht of noodzakelijk: De beschikbaarstelling van uw persoonsgegevens gebeurt vrijwillig. Het is echter mogelijk dat wij uw aanvraag alleen kunnen verwerken als u ons uw naam of e-mailadres doorgeeft.

§ 10 Registratie en bestelling

Aard en doel van de verwerking: U kunt zich registreren om gebruik te maken van onze online diensten (online ordertracking, downloaden veiligheidsinformatiebladen, aanvullende informatie/documenten). Hiervoor dient u ons de gegevens te verstrekken die tijdens de registratie worden gevraagd (ten minste voornaam, achternaam, adres en e-mailadres). We registreren ook de datum en het tijdstip van de registratie, evenals het IP-adres.

De registratie zelf is vrijwillig. U bent niet verplicht zich te registreren, maar kunt bijvoorbeeld ook als gast bestellingen plaatsen. Het voordeel van registreren is dat u uw gegevens niet telkens opnieuw hoeft in te voeren als u gebruik maakt van onze webwinkel of iets bestelt. Bovendien kunt u profiteren van het bovengenoemde aanbod van ons klantenportaal.

Rechtsgrond: De rechtsgrond voor de verwerking van de registratiegegevens is ons rechtmatige belang volgens art. 6, lid 1, punt f) van de AVG, omdat wij graag contact met u willen opnemen vanwege uw interesse in onze producten. Indien u zich bij ons registreert voor de uitvoering of totstandbrenging van een overeenkomst, bijvoorbeeld door iets te bestellen via onze webshop, is de rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens ook art. 6, lid 1, punt b) AVG.

Opslagduur: Uw persoonsgegevens worden in principe gewist of geblokkeerd zodra het doel van de opslag niet meer van toepassing is. Verder worden de gegevens opgeslagen voor de naleving van de bewaartermijnen in het kader van het handels- en belastingrecht (meestal zes of tien jaar), tenzij een langere opslag noodzakelijk is voor de verdediging van een recht in rechte. U kunt te allen tijde de verwijdering van uw klantaccount zelf aanvragen.

Ontvanger: Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen binnen ons bedrijf en verbonden ondernemingen, en bij het bedrijf dat de opdracht krijgt voor de verwerking van de bestellingen. Voor de afwikkeling van de bestelling werken wij samen met verschillende bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de betalingsverwerking (zie § 9 Betalingsverwerking) en de logistiek. Wij zorgen ervoor dat ook onze partners de bepalingen omtrent gegevensbescherming naleven. Wij geven uw adresgegevens (naam en adres) door aan de betreffende transporteur die de door u bestelde producten levert. Rechtsgrond hiervoor is art. 6, lid 1, punt b) AVG.

Opslagduur: Wij slaan de gegevens zolang op als noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Daarnaast slaan wij deze gegevens gedurende de wettelijk voorgeschreven termijn op om te kunnen voldoen aan onze postcontractuele verplichtingen en op basis van handels- en belastingtechnische bewaartermijnen. Normaal gesproken bedraagt deze bewaartermijn 10 jaar na het einde van het betreffende kalenderjaar.

§ 11 Contactformulier

Aard en doel van de verwerking: De door u ingevoerde gegevens slaan wij op met als doel individueel met u te kunnen communiceren. Hiervoor moet u een geldig e-mailadres en uw naam opgeven. Bovendien slaan wij het IP-adres op, evenals de datum en het tijdstip van de aanvraag. Wij verwerken de via het contactformulier verzonden gegevens uitsluitend om uw aanvraag te kunnen toewijzen of verzoek te kunnen beantwoorden.

Rechtsgrond: De verwerking van de in het contactformulier ingevoerde gegevens is gebaseerd op een gerechtigd belang (art. 6, lid 1, punt f) AVG). Door beschikbaarstelling van het contactformulier willen we u in staat stellen om op een ongecompliceerde manier contact met ons op te nemen. De door u verstrekte informatie wordt opgeslagen voor de verwerking van uw aanvraag en voor eventuele vervolgvragen. Als u contact met ons opneemt om een offerte aan te vragen, worden de in het contactformulier ingevulde gegevens verwerkt voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen (art. 6, lid 1, punt b) AVG.

Ontvanger: De ontvangers van de gegevens zijn eventuele opdrachtverwerkers.

Opslagduur: De gegevens worden uiterlijk 6 maanden na verwerking van de aanvraag verwijderd. Indien een contractuele relatie wordt aangegaan, zijn wij onderworpen aan de wettelijke bewaartermijnen volgens het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB) en verwijderen wij uw gegevens na het verstrijken van deze termijnen.

Beschikbaarstelling verplicht of noodzakelijk: De beschikbaarstelling van uw persoonsgegevens gebeurt vrijwillig. Wij kunnen uw aanvraag echter alleen verwerken als u ons uw naam, e-mailadres en de reden van de aanvraag meedeelt.

§ 12 Newsletter

Aard en doel van de verwerking: Wanneer u zich aanmeldt voor onze Newsletter, zal uw e-mailadres worden gebruikt voor onze eigen reclamedoeleinden totdat u zich afmeldt. Bovendien ontvangt u regelmatig informatie per e-mail over actuele onderwerpen en e-mails bij speciale gelegenheden, zoals speciale acties. De e-mails kunnen gepersonaliseerd en geïndividualiseerd zijn op basis van de informatie die we over u hebben. Om de Newsletter te ontvangen, volstaat het om uw e-mailadres op te geven. Voor de aanmelding voor onze Newsletter maken wij gebruik van het zogenaamde double-opt-in-proces, tenzij u uw toestemming schriftelijk heeft gegeven. Dit betekent dat wij u pas een Newsletter sturen per e-mail nadat u vooraf uitdrukkelijk heeft bevestigd dat wij u de Newsletter moeten sturen. Wij sturen u dan een e-mailbericht met een link erin en vragen u hierop te klikken om te bevestigen dat u de Newsletter wilt ontvangen. Als u uw aanmelding niet binnen 24 uur bevestigt, worden uw gegevens geblokkeerd en na een maand automatisch verwijderd.

De Newsletters van Hesse bevatten zogenaamde webbakens. Een webbaken is een kleine grafische afbeelding die in dergelijke e-mails is ingebed en die in HTML-formaat worden verzonden om de registratie en analyse van logbestanden mogelijk te maken. Hierdoor kan een statistische evaluatie van het succes of falen van een online marketingcampagne worden uitgevoerd. Aan de hand van de ingebedde webbakens kan Hesse weten of en wanneer een e-mail door een betrokken persoon is geopend en welke links in de e-mail door de betrokken persoon zijn geopend. De persoonsgegevens die via de webbakens in de Newsletters worden verzameld, worden door de verwerkingsverantwoordelijke opgeslagen en geanalyseerd om de verzending van de Newsletter te optimaliseren en de inhoud van toekomstige Newsletters nog beter af te stemmen op de interesses van de betrokken persoon. Deze persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze vorm van tracking door op de aparte link in elke e-mail te klikken of door ons via een ander contactkanaal te informeren. De informatie wordt opgeslagen zolang u geabonneerd bent op de Newsletter. Na een afmelding slaan we de gegevens alleen statistisch en anoniem op.

Rechtsgrond: Op basis van uw uitdrukkelijke toestemming (art. 6, lid 1 punt a) AVG), zullen wij u regelmatig onze Newsletter of vergelijkbare informatie per e-mail sturen naar het door u opgegeven e-mailadres.

Ontvanger: De ontvangers van de gegevens zijn eventuele opdrachtverwerkers.

§ 13 App ColorWriter

Aard en doel van de verwerking: Naast ons online-aanbod stellen wij u de mobiele app "Color Writer" ter beschikking, die u kunt downloaden op uw mobiele apparaat. Bij het downloaden van de app wordt bepaalde noodzakelijke informatie doorgegeven aan de door u geselecteerde app store (bv. Google Play of Apple App Store). Het gaat hier met name om de gebruikersnaam, het e-mailadres, het klantnummer van uw account, het tijdstip van downloaden, betalingsinformatie en het individuele identificatienummer van het apparaat. De verwerking van deze gegevens wordt uitsluitend uitgevoerd door de betreffende app store en valt buiten onze controle.

Onze mobiele app is puur voor informatief gebruik bedoeld. Bij gebruik van onze mobiele app worden er geen cookies op uw apparaat opgeslagen. Als u de app gebruikt, dan verzamelen wij automatisch bepaalde gegevens die nodig zijn om de app te laten werken. Momenteel is dit alleen de apparaattaal van uw mobiele apparaat. Deze gegevens worden automatisch aan ons doorgegeven (maar niet opgeslagen) om (1) de dienst met bijbehorende functies te kunnen leveren, (2) de functies en prestaties van de app te verbeteren en (3) misbruik en storingen te voorkomen en op te heffen.

Voor het gebruik van de app zijn ook de volgende toestemmingen nodig:

  • Cameratoegang: dit is nodig om een foto te kunnen maken van het te lazuren oppervlak. Dit is de centrale functie van de app. Het registreren van identificeerbare personen is niet nodig en ook niet gewenst. Wij kunnen dan ook geen verantwoordelijkheid voor de verwerking van dergelijke gegevens aanvaarden.
  •  De app biedt geen toegang tot internet. Alle foto's van oppervlakken die gelazuurd moeten worden, blijven lokaal op het apparaat. In principe wordt voor alle functies waarbij de app toegang nodig heeft tot andere bronnen buiten de app eerst toestemming aan de gebruiker gevraagd. De Color Writer vraagt dus actief om toestemming voor toegang tot het apparaatgeheugen.

Rechtsgrond: Deze gegevensverwerking wordt gerechtvaardigd door het feit dat (1) de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u als betrokkene en ons op grond van artikel 6 lid 1 p. 1 punt b van de AVG voor het gebruik van de app of (2) wij een gerechtvaardigd belang hebben om de functionaliteit en de foutloze werking van de app te garanderen en om een marktconforme en belangenafhankelijke dienst te kunnen aanbieden, die hier zwaarder weegt dan uw rechten en belangen bij de bescherming van uw persoonsgegevens in de zin van art. 6 lid 1 p. 1 punt f AVG.

Ontvanger: Ontvangers van de gegevens zijn technische dienstverleners die optreden als orderverwerkers voor de bediening en het onderhoud van onze website.

Opslagduur: Wij zullen uw persoonsgegevens wissen of anonimiseren zodra deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij deze overeenkomstig de bovenstaande bepalingen hebben verzameld of gebruikt. Tenzij anders vermeld, bewaren wij uw persoonsgegevens voor de duur van het gebruik of de contractuele relatie via de app, tenzij deze gegevens langer nodig zijn voor strafrechtelijke vervolging of om rechtsvorderingen veilig te stellen, te doen gelden of af te dwingen.

Bezwaar: U heeft het recht om te allen tijde, op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen een verwerking van uw persoonsgegevens die onder meer op grond van artikel 6, lid 1, punt e) of f), DSGVO plaatsvindt, overeenkomstig artikel 21 AVG. Wij zullen de verwerking van uw persoonsgegevens stopzetten tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of wanneer de verwerking nodig is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

§ 14 Verwerking van uw klant- en leveranciersgegevens in het kader van zakelijke communicatie

Aard en doel van de gegevensverwerking: Wij verzamelen en verwerken uw gegevens om met u te kunnen communiceren voor zakelijke doeleinden. Dit kan worden gedaan om zaken tot stand te brengen of om contractuele en wettelijke verplichtingen na te komen, om producten en diensten aan te bieden en om de klantrelatie te versterken, wat meteen ons gerechtigd belang is bij de gegevensverwerking. Indien nodig worden de gegevens ook gebruikt om eventuele garantie- of aansprakelijkheidsclaims te verwerken. Zonder het verstrekken van uw persoonsgegevens zijn wij vaak niet in staat om de genoemde doelen te bereiken.

Rechtsgrond: Afhankelijk van de fase van het contact met u kunnen de volgende rechtsgronden voor de verwerking van uw gegevens relevant zijn:

• Voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen of voor de uitvoering van een contract is dit art. 6, lid 1, punt b) AVG

• Voor het nakomen van de wettelijke verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn, is dit art. 6, lid 1, punt c) AVG

• Om onze gerechtigde belangen te beschermen, is dit art. 6, lid 1, punt f) AVG

• Als u ons toestemming heeft gegeven voor gegevensverwerking, is dit art. 6, lid 1, punt a) AVG

Ontvangers of categorieën van ontvangers van de gegevens: Binnen ons bedrijf zorgen we ervoor dat alleen die personen uw gegevens ontvangen die deze nodig hebben om contractuele en wettelijke verplichtingen na te komen. In sommige gevallen maken we gebruik van andere dienstverleners en gegevensverwerkers om zakelijke transacties af te handelen. Het kan gebeuren dat onze dienstverleners ook in een derde land buiten de EU gevestigd zijn, waarvoor een adequaat besluit van de Commissie ontbreekt. Waar nodig sluiten we met deze dienstverleners standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. U kunt inzage krijgen in de betreffende

§ 15 Uw rechten als betrokkene

Via de vermelde contactgegevens van onze functionaris gegevensbescherming kunt u te allen tijde voor alle hierboven beschreven gevallen van gegevensverwerking de volgende rechten uitoefenen:

• Informatie over uw gegevens die door ons zijn opgeslagen en de verwerking ervan (art. 15 AVG)

• Correctie van onjuiste persoonsgegevens (art. 16 AVG)

• Verwijdering van uw door ons opgeslagen gegevens (art. 17 AVG) • Beperking van de gegevensverwerking als wij uw gegevens nog niet mogen verwijderen vanwege wettelijke verplichtingen (art. 18 AVG)

• Bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens door ons (art. 21 AVG) en

• Gegevensoverdracht, als u toestemming heeft gegeven voor de gegevensverwerking of een contract met ons heeft afgesloten (art. 20 AVG)

Als u ons toestemming heeft gegeven, dan kunt u deze te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen. U kunt te allen tijde een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit, bijvoorbeeld de bevoegde toezichthoudende autoriteit in het land waar u woont of de autoriteit die verantwoordelijk is voor toezicht op ons. Een lijst van toezichthoudende autoriteiten (voor de niet-publieke sector) met adres is te vinden op:

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

§ 16 Gebruik en toepassing van verschillende sociale netwerken

Algemene informatie over de verwerking van uw gegevens: Hesse onderhoudt tal van bedrijfsprofielen op diverse sociale netwerken en vergelijkbare platformen. Dit betreft Facebook, Instagram, LinkedIn, XING en YouTube. Deze aanwezigheid dien ertoe het bedrijf te promoten en contactkanalen te creëren voor geïnteresseerde partijen en klanten. Op onze website zetten we links naar deze aanwezigheden.

Als u onze profielen op sociale netwerken gebruikt om contact met ons op te nemen (bijvoorbeeld door uw eigen bijdrage op te stellen, te reageren op een van onze bijdragen of door ons privéberichten te sturen), worden de gegevens die u ons verstrekt door ons uitsluitend verwerkt om contact met u op te nemen om uw verzoek te verwerken.

Wij willen er echter op wijzen dat wanneer u onze profielen in de bovengenoemde netwerken bezoekt, uw persoonsgegevens ook worden verzameld, gebruikt en opgeslagen door de exploitanten van het betreffende sociale netwerk. Dit gebeurt ook wanneer u zelf geen profiel op het betreffende sociale netwerk heeft. De individuele gegevensverwerking en de omvang ervan verschillen afhankelijk van de exploitant van het betreffende sociale netwerk en zijn voor ons niet noodzakelijkerwijs traceerbaar. Daarom is niet uitgesloten dat uw gegevens door de aanbieder van het desbetreffende platform worden verwerkt voor marketing- en reclamedoeleinden. Zo kunnen bijvoorbeeld gebruiksprofielen worden opgesteld op basis van het gebruiksgedrag en de daaruit voortvloeiende interesses van de gebruikers. Dergelijke gebruiksprofielen kunnen bijvoorbeeld weer worden gebruikt om advertenties binnen en buiten de betreffende platformen te tonen die vermoedelijk aansluiten op de interesses van de gebruikers. Verder kunnen gegevens van de apparaten die door de gebruikers worden gebruikt, evenals locatiegegevens en andere zogenaamde metadata worden opgeslagen in de gebruiksprofielen. Voor deze doeleinden worden meestal onder andere cookies opgeslagen op de computers van de gebruikers, waarin het gebruiksgedrag en de interesses van de gebruikers worden opgeslagen. Bovendien gebruiken de meeste platformen zogenaamde webbakens.

Voor een gedetailleerde beschrijving van de respectievelijke verwerking en de mogelijkheden van bezwaar (opt-out) verwijzen we naar de volgende gelinkte informatie van de respectievelijke aanbieders:

Facebook-fanpage: Als gebruiker van een Facebook-fanpage kunnen wij alleen de informatie die is opgeslagen in uw openbare Facebook-profiel bekijken, en dit alleen als u een dergelijk profiel heeft en daarmee bent ingelogd wanneer u onze fanpage bezoekt. Verder stelt Facebook ons anonieme gebruiksstatistieken ter beschikking, die we gebruiken om de gebruikerservaring bij een bezoek aan onze fanpage te verbeteren. We hebben echter geen toegang tot de individuele gebruiksgegevens van bezoekers die Facebook verzamelt om deze statistieken samen te stellen. Wij nemen ook geen beslissingen over de verwerking van Insights-gegevens en andere informatie die voortvloeit uit art. 13 AVG, met inbegrip van de rechtsgrond, de identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke en de opslagduur van cookies op de apparaten van gebruikers. Facebook heeft zich jegens ons verplicht om in het kader van de AVG de primaire verantwoordelijkheid voor de verwerking van deze gegevens op zich te nemen, om alle verplichtingen uit hoofde van de AVG met betrekking tot deze gegevens na te komen en om de betrokkenen de inhoud van deze verplichting te verstrekken (zie

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum).

Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland)
Privacyverklaring: https://www.facebook.com/about/privacy/
Informatie over Insight-gegevens: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

Instagram:
Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA)
Privacyverklaring/ Opt-out: http://instagram.com/about/legal/privacy/

Linkedin:
LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Ierland)
Privacyverklaring: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

XING:
XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland)
Privacyverklaring: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

Google / YouTube:
Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland
Privacyverklaring: https://policies.google.com/privacy,
Opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated,

Rechtsgrond Communicatiegegevens: Voor de communicatie met u komen, afhankelijk van de fase van het contact, de volgende wettelijke grondslagen voor de verwerking van uw gegevens in aanmerking:

  • Voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen of voor de uitvoering van een contract is dit art. 6, lid 1, punt b) AVG
  • Voor het nakomen van de wettelijke verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn, is dit art. 6, lid 1, punt c) AVG
  • Om onze gerechtigde belangen te beschermen, is dit art. 6, lid 1, punt f) AVG
  • Als u ons toestemming heeft gegeven voor gegevensverwerking, is dit art. 6, lid 1, punt a) AVG

Overige verwerking: De verdere gegevensverwerking in het kader van de sociale netwerken dient het gerechtigd belang van ons en de betreffende aanbieder om de gebruikerservaring bij het bezoeken van onze bedrijfsprofielen doelgericht te verbeteren. De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is dus art. 6, lid 1, punt f) AVG. Indien de gebruikers door de respectievelijke aanbieders van de platformen worden gevraagd om toestemming te geven voor de genoemde gegevensverwerking, is de rechtsgrond van de verwerking art. 6, lid 1, punt a) AVG.

Duur van de opslag: Wij verwijderen de opgeslagen gegevens zodra de opslag ervan niet meer nodig is of wanneer u ons verzoekt deze te verwijderen. In het geval van wettelijke bewaarplicht (meestal zes of tien jaar) beperken wij de verwerking van de opgeslagen gegevens dienovereenkomstig, tenzij een langere opslag noodzakelijk is voor de verdediging van een recht in rechte.

Ontvanger: Wij geven de verzamelde gegevens van u niet door aan derden. Wij kunnen echter niet uitsluiten dat en hebben geen invloed op de mate waarin de exploitanten van de betreffende netwerken uw gegevens doorgeven aan derden (bv. zakenpartners, reclamebureaus, enz.).

Overdracht naar derde landen: Wij willen erop wijzen dat gegevens van bezoekers van sociale netwerken ook buiten het gebied van de Europese Unie kunnen worden verwerkt. Dit kan risico's voor de gebruikers met zich meebrengen, bijvoorbeeld doordat het moeilijker wordt om de rechten van de gebruikers af te dwingen.

Uw rechten als betrokkene: In aanvulling op de paragraaf "Uw rechten als betrokkene" willen wij u erop wijzen dat uw rechten, in het bijzonder verzoeken om informatie, het best kunnen worden uitgeoefend bij de aanbieders. Alleen de aanbieders hebben altijd toegang tot de gegevens van de gebruikers en kunnen rechtstreeks passende maatregelen nemen en informatie verstrekken. Als u toch hulp nodig heeft, dan kunt u contact met ons opnemen.

§ 17 Verklaring bij evenementen

Aard en doel van de gegevensverwerking: In het kader van de planning en uitvoering van evenementen en events ontvangen en verwerken wij persoonsgegevens van deelnemers en, indien van toepassing, dienstverleners. Dit omvat namen, contactgegevens, aanleiding en tijdstip van het evenement, alsmede factuurgegevens, indien van toepassing. Dit is onder andere nodig om de deelnemers te identificeren, om het evenement te plannen en te organiseren of, indien van toepassing, om een correcte factuur op te stellen.

Tijdens onze promotionele evenementen kan het voorkomen dat we foto's maken van onze evenementen voor presentatie- en reclamedoeleinden. Dergelijke foto's moeten altijd in de eerste plaats het karakter van het evenement documenteren, zodat er voor zover mogelijk geen individuele foto's worden gemaakt. Foto's van evenementen kunnen eventueel in verschillende media worden gepubliceerd.

Ontvanger: Wij financieren onze evenementen deels met fabrikanten en partnerbedrijven. Het kan voorkomen dat we uw deelnemersgegevens aan hen doorgeven, zodat ze zakelijke activiteiten met u kunnen nastreven.

Rechtsgrond: De rechtsgronden voor de verwerking in het kader van de deelnameregistratie is art. 6, lid 1, punt b) AVG. De productie en publicatie van foto's bij evenementen is gebaseerd op ons gerechtigd belang volgens art. 6, lid 1, punt f) AVG in samenhang met § 23 KuG (Duitse wet inzake auteursrecht kunstenaars).

Duur van de opslag: De gegevens zullen worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld. Dit is het geval voor gegevens die worden verzameld tijdens het registratieproces voor de uitvoering van een contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, als deze gegevens niet langer nodig zijn voor de uitvoering van het contract. Ook na het sluiten van het contract kan het nodig zijn om persoonsgegevens van de contractpartner op te slaan om aan contractuele of wettelijke verplichtingen te voldoen. Bovendien moeten de garantietermijnen in acht worden genomen en moeten de gegevens voor fiscale doeleinden worden opgeslagen. Welke opslagduur hiervoor geldt, kan niet op algemene wijze worden vastgesteld, maar moet in elk afzonderlijk geval voor de gesloten contracten en contractpartijen worden bepaald.

Beschikbaarstelling verplicht of noodzakelijk: De beschikbaarstelling van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van het evenement. Zonder uw gegevens kunnen wij u niet toelaten tot het evenement.

Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering: Als gebruiker heeft u de mogelijkheid om uw registratie op elk gewenst moment te annuleren. De gegevens die over u zijn opgeslagen kunt u op elk gewenst moment laten wijzigen. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de publicatie van foto's waarop u herkenbaar bent. U vindt de betreffende contactgegevens hierboven onder de naam en het adres van de verantwoordelijke of de functionaris gegevensbescherming. Indien de gegevens nodig zijn voor de uitvoering van een contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, is een vroegtijdige verwijdering van de gegevens alleen mogelijk voor zover contractuele of wettelijke verplichtingen een dergelijke verwijdering niet verhinderen.

§ 18 Matomo

Type en doel van de verwerking: Wij gebruiken de dienst "Matomo" op onze website, een analysesoftware voor websites. De dienstverlener is het Nieuw-Zeelandse bedrijf InnoCraft Ltd, 7 Waterloo Quay PO625, 6140 Wellington, Nieuw-Zeeland.

In de door ons gebruikte "on-premise" versie wordt de software bediend en worden de gegevens opgeslagen op onze eigen server, dus niet bij de serviceprovider. Hierdoor kunnen we de applicatie ook zonder cookies gebruiken. In plaats daarvan worden terugkerende gebruikers herkend met behulp van een zogenaamde "digitale vingerafdruk". Deze wordt in geanonimiseerde vorm opgeslagen en elke 24 uur gewijzigd. Het is daarom niet mogelijk om conclusies te trekken over de identiteit van individuele gebruikers. Er worden dus geen gegevens verzameld voor gebruikersgerelateerde reclame en dergelijke. De gegevens worden uitsluitend voor statistische doeleinden verwerkt.

De bescherming van jouw gegevens is belangrijk voor ons, daarom hebben we Matomo ook zo ingesteld dat jouw IP-adres alleen in verkorte vorm wordt geregistreerd. We verwerken je persoonlijke gebruiksgegevens dus in geanonimiseerde vorm. Het is voor ons niet mogelijk om jou persoonlijk te identificeren.

Je kunt meer te weten komen over de gegevens die verwerkt worden door het gebruik van Matomo in het privacybeleid op https://matomo.org/privacy-policy/.

Rechtsgrondslag: vanwege de beschreven configuratie en het gebruik van Matomo is de gegevensverwerking gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang in overeenstemming met art. 6 lid 1 zin 1 lit. f GDPR.

Ontvanger: vanwege de werking op onze eigen servers worden er geen gegevens overgedragen.

Bewaartermijn: De gegevens worden verwijderd zodra het doel van de verwerking niet langer van toepassing is; dit gebeurt uiterlijk na 180 dagen.

Bezwaar: Je kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van Matomo door je hieronder af te melden; de aanbieder zal dan geen verdere gegevens meer verzamelen. Een opt-out cookie wordt alleen voor dit doel geplaatst.

§ 19 Overige informatie en wijzigingen

Links naar andere websites

Ons online-aanbod kan links naar andere websites bevatten. Deze links zijn normaal gesproken als zodanig aangeduid. Wij hebben er geen invloed op in hoeverre de gelinkte websites de geldende bepalingen omtrent gegevensbescherming naleven. Wij raden u dan ook aan om ook de privacyverklaring van de andere websites te lezen.

Wijzigingen van deze privacyverklaring

De datum van deze privacyverklaring wordt aangegeven door de datum (hieronder). Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen met werking voor de toekomst. Wijzigingen vinden met name plaats bij technische aanpassingen van het online-aanbod of bij wijzigingen van de voorschriften inzake gegevensbescherming. De actuele versie van de privacyverklaring is altijd direct toegankelijk via het online-aanbod. We raden u aan om deze privacyverklaring regelmatig te controleren op wijzigingen.

Datum van deze privacyverklaring: April 2024

Er vindt geen geautomatiseerd besluitvormingsproces plaats op basis van uw persoonsgegevens in samenhang met het gebruik van ons online-aanbod. Delen van de privacyverklaring zijn tot stand gekomen met onder andere de hulp van activeMind AG, experts voor externe functionarissen gegevensbescherming (versie #2019-04-10).