Czego szukasz?
Produkty, numery artykułów, usługi, inspiracje, broszury, ... Znajdziemy to, czego szukasz.
Twoja grupa docelowa została pomyślnie aktywowana.

Czy chcesz dowiedzieć się więcej o korzyściach, z których będziesz korzystać?

Dowiedz się więcej
Twoja grupa docelowa została pomyślnie aktywowana.

Czy chcesz dowiedzieć się więcej o korzyściach, z których będziesz korzystać?

Dowiedz się więcej
Twoja grupa docelowa została pomyślnie aktywowana.

Czy chcesz dowiedzieć się więcej o korzyściach, z których będziesz korzystać?

Dowiedz się więcej
PL/PL

Ochrona danych

Firma Hesse GmbH & Co. KG (zwana dalej "my"), jako administrator oferty online, jest podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych użytkowników oferty online. Nasze dane kontaktowe znajdują się poniżej w sekcji "Administrator".

Bardzo poważnie traktujemy ochronę prywatności i danych osobowych użytkowników. Rejestrujemy, przechowujemy i wykorzystujemy dane osobowe użytkowników wyłącznie zgodnie z treścią niniejszej informacji o ochronie danych osobowych oraz z obowiązującymi przepisami o ochronie danych - w szczególności z europejskim ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) oraz krajowymi przepisami o ochronie danych.

Celem niniejszej informacji o ochronie danych osobowych jest poinformowanie użytkowników o zakresie i celu przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z oferty online.

§ 1 Administrator

Hesse GmbH & Co. KG
Warendorfer Straße 21
D-59075 Hamm, Niemcy
Telefon: +49 2381 963-00
Telefaks +49 2381 963-849
info(at)hesse-lignal.de

§ 2 Inspektor ochrony danych

Michael Herzig, pco GmbH & Co. KG
E-Mail: datenschutz(at)hesse-lignal.de
Telefon: +49 2381 963-00

§ 3 Ogólne informacje o przetwarzaniu danych podczas odwiedzania naszej strony internetowej

Charakter i cel przetwarzania: Po wejściu na naszą stronę internetową następuje automatyczne zbieranie informacji o charakterze ogólnym. Informacje te (pliki dziennika serwera) obejmują na przykład typ przeglądarki internetowej, używany system operacyjny, informacje o rodzaju i wersji używanej przeglądarki, nazwę domeny dostawcy usług internetowych, nazwę hosta komputera, z którego uzyskano dostęp, adres IP, stronę internetową, z której uzyskano dostęp do strony, strony internetowe, do których uzyskano dostęp za pośrednictwem naszej strony, datę i godzinę dostępu, informację, czy dostęp był pomyślnie zrealizowany oraz ilość przesłanych danych.

Informacje są w szczególności przetwarzane w następujących celach:

• Bezproblemowe nawiązanie połączenia ze stroną internetową

• Umożliwienie bezproblemowego użytkowania naszej strony internetowej

• Analiza bezpieczeństwa i stabilności systemu oraz

• Dla potrzeb pozostałych celów administracyjnych

Nasz prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych również należy do tych celów. Nie wykorzystujemy danych użytkowników do wnioskowania na temat osoby użytkownika. Informacje tego rodzaju są przez nas w razie potrzeby poddawane analizie statystycznej z myślą o optymalizacji naszej witryny internetowej oraz związanej z nią technologii.

Podstawa prawna: Przetwarzanie odbywa się zgodnie z artykułem 6 ust. 1 lit. f) RODO na podstawie naszego uzasadnionego interesu w zakresie poprawy stabilności i funkcjonalności naszej strony internetowej.

Odbiorcy: Odbiorcami danych są usługodawcy techniczni, którzy działają jako podmioty przetwarzające w zakresie eksploatacji i konserwacji naszej strony internetowej.

Okres przechowywania: Dane są usuwane, gdy nie będą już potrzebne do celu, dla którego zostały zebrane. Zasadniczo w przypadku danych związanych z funkcjonowaniem strony internetowej będzie to okres do zakończenia określonej sesji.

Obowiązkowe lub wymagane udostępnienie: Podanie wyżej wymienionych danych osobowych nie jest wymagane ani prawnie, ani na podstawie umowy. Jednak bez adresu IP nie gwarantujemy prawidłowego działania i funkcjonalności naszej strony internetowej. Ponadto poszczególne usługi mogą nie być dostępne lub mogą działać w sposób ograniczony. Z tego powodu sprzeciw jest wykluczony.

§ 4 Ogólne informacje na temat korzystania z plików cookie

Charakter i cel przetwarzania: Podobnie jak wiele innych stron internetowych, również my używamy tak zwanych plików cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na urządzeniu końcowym (laptopie, tablecie, smartfonie itp.) podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Za ich pośrednictwem dostarczane są nam pewne dane, takie jak adres IP, rodzaj używanej przeglądarki i rodzaj systemu operacyjnego. Na podstawie informacji zawartych w plikach cookie możemy ułatwić użytkownikowi nawigację i zapewnić prawidłowe wyświetlanie naszych stron internetowych. Gromadzone przez nas dane w żadnym wypadku nie będą przekazywane osobom trzecim ani łączone z danymi osobowymi bez zgody użytkownika. Oczywiście, można również przeglądać naszą stronę internetową bez stosowania plików cookie. Przeglądarki internetowe są często skonfigurowane w taki sposób, aby akceptować pliki cookie. Zasadniczo użytkownik może w każdej chwili wyłączyć stosowanie plików cookie za pośrednictwem ustawień swojej przeglądarki. Proszę skorzystać z funkcji pomocy przeglądarki internetowej, aby dowiedzieć się, jak zmienić te ustawienia. Należy pamiętać, że niektóre funkcje naszej strony internetowej mogą nie działać, jeśli użytkownik dezaktywuje możliwość stosowania plików cookie.

Czas przechowywania i stosowane pliki cookie: Jeśli użytkownik w ustawieniach swojej przeglądarki zezwoli nam na stosowanie plików cookie lub wyrazi na to zgodę, pliki cookie będą używane na naszej stronie internetowej. Jeśli te pliki cookie mogłyby (również) mieć związek z danymi osobowymi, poinformujemy o tym użytkownika za pomocą banera zgody na użycie tych plików. Za pomocą ustawień przeglądarki użytkownik może usunąć wszystkie lub poszczególne pliki cookie. Ponadto użytkownik otrzyma informacje i instrukcje o tym, jak usunąć te pliki cookie lub z wyprzedzeniem zablokować ich zapisywanie.

Dostęp do ustawień plików cookie i opcji personalizacji można uzyskać, klikając ikonę "Ustawienia dot. ochrony danych" na dole po lewej stronie lub tutaj.

§ 5 Korzystanie z usługi Google Analytics

Charakter i cel przetwarzania: Niniejsza strona korzysta z usługi Google Analytics - usługi analityki ruchu internetowego, świadczonej przez firmę Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (dalej zwaną "Google"). Usługa Google Analytics używa tzw. tzw. plików cookie, czyli danych tekstowych, które są zapisywane na komputerze użytkownika i które umożliwiają analizowanie sposobu korzystania przez niego ze strony internetowej. Informacje uzyskane za pomocą plików cookie na temat korzystania z niniejszej strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer firmy Google znajdujący się w USA i zostają na nim zapisane. Ze względu na aktywowanie anonimizacji adresów IP na niniejszej stronie internetowej adres IP użytkownika zostanie najpierw skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących sygnatariuszami umowy w sprawie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Na zlecenie administratora niniejszej strony internetowej Google wykorzysta te informacje na potrzeby analizowania sposobu korzystania ze strony internetowej, sporządzania raportów na temat aktywności na tej stronie oraz w celu świadczenia administratorowi strony pozostałych usług związanych z użytkowaniem strony i korzystaniem z Internetu. Adres IP wysyłany z przeglądarki użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google. Celem przetwarzania danych jest analiza użytkowania strony internetowej i sporządzanie raportów o aktywności na stronie internetowej. Na podstawie sposobu korzystania ze strony internetowej i Internetu będą następnie świadczone inne powiązane usługi.

§ 6 LinkedIn Insight Tag

Charakter i cel przetwarzania: Na naszej stronie internetowej korzystamy z narzędzia konwersji „LinkedIn Insight Tag” firmy LinkedIn Ireland Unlimited Company (Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia). To narzędzie służy do analizowania użytkowania naszej strony internetowej i wyświetlania reklam dostosowanych do zainteresowań użytkownika na innych stronach internetowych. W związku z tym narzędzie ustawia w przeglądarce użytkownika plik cookie, który służy do zbierania m.in. następujących danych użytkownika:

• Adres IP
• URL, URL źródła ruchu (referrer)
• Właściwości urządzenia i przeglądarki
• Czas dostępu

Adres IP użytkownika zostaje skrócony lub zahaszowany. Bezpośrednie identyfikatory użytkownika są usuwane w ciągu siedmiu dni w celu pseudonimizacji danych. Pozostałe pseudonimizowane dane użytkownika zostaną usunięte w ciągu 180 dni. LinkedIn nie udostępnia nam żadnych danych umożliwiających identyfikację użytkownika, ale dostarcza nam anonimowe raporty na temat aktywności reklamowej na naszej stronie internetowej oraz na temat grupy docelowej tej strony internetowej. Dodatkowo LinkedIn oferuje retargetowanie. Za pomocą tych danych możemy wyświetlać użytkownikowi reklamy na innych stronach internetowych, które są dostosowane do jego zainteresowań, przy czym według LinkedIn nie następuje identyfikacja adresata reklamy. Danych zebranych przez LinkedIn nie możemy przypisać (jako administrator strony) do określonych osób.

Podstawa prawna: Używamy narzędzia LinkedIn Insight Tag tylko wówczas, gdy użytkownik udzieli nam w tym zakresie zgody według art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia RODO (wybór za pomocą banera plików cookie). Użytkownik w każdej chwili może cofnąć swoją zgodę i zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.

Odbiorca: Zaakceptowanie narzędzia LinkedIn Insight Tag może spowodować, że dane użytkownika będą ewentualnie przetwarzane poza obszarem UE/EOG. Możliwy transfer danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji UE. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć tutaj: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa i https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs. Istnieje ryzyko, że organy władzy mogą uzyskać dostęp do danych w celu realizacji wymogów związanych z bezpieczeństwem i nadzorem, nie informując o tym użytkownika ani nie umożliwiając dochodzenia swoich praw. Przekazanie danych do państwa trzeciego nieposiadającego odpowiednich zabezpieczeń odbywa się na podstawie zgody użytkownika według art. 49 ust. 1 lit. a rozporządzenia RODO.

Sprzeciw: Użytkownik może zgłosić sprzeciw wobec analizowania korzystania ze strony i wyświetlania dostosowanych reklam przez LinkedIn, za pośrednictwem następującego łącza: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Ponadto pracownicy LinkedIn mogą kontrolować wykorzystanie danych osobowych użytkownika do celów reklamowych za pośrednictwem ustawień konta. Aby uniknąć powiązania przez LinkedIn danych zgromadzonych na naszej stronie internetowej z kontem LinkedIn użytkownika, przed odwiedzeniem naszej strony internetowej należy wylogować się ze swojego konta LinkedIn.

Więcej informacji na temat prywatności na LinkedIn można znaleźć pod adresem: https://linkedin.com/legal/privacy-policy 

§ 7 Microsoft Clarity

Charakter i cel przetwarzania: Ta witryna internetowa korzysta z usługi analityki internetowej firmy Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18 D18 P521, Irlandia, w celu analizowania sposobu korzystania z naszej witryny internetowej. Pliki cookie lub porównywalne technologie (piksele śledzące, algorytmy odczytu informacji z urządzenia końcowego i przeglądarki) są wykorzystywane do gromadzenia i przechowywania pseudonimizowanych danych dotyczących odwiedzających. Celem tych działań jest przeprowadzanie ocen statystycznych, np. aby zarejestrować wzorce ruchu (tzw. heatmaps). Z reguły obejmuje to rejestrowanie czasu trwania wizyt na stronie i interakcji z treścią strony, takich jak wprowadzanie tekstu, przewijanie, kliknięcia i ruchy myszą.

Podstawa prawna: Dane są przetwarzane na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Wycofanie zgody: Użytkownik może wycofać udzieloną zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość, dezaktywując tę usługę w narzędziu „Cookie-Consent-Tool” dostępnym na stronie internetowej.

Odbiorca danych: Odbiorcą danych jest Microsoft Corporation.

Przekazywanie danych do krajów trzecich: W przypadku przekazywania danych do USA, dostawca usług przystąpił do ramowego programu ochrony prywatności UE-USA (EU-US Data Privacy Framework), który zapewnia zgodność z europejskim poziomem ochrony danych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony. (Szczegóły dotyczące uczestnika programu – dataprivacyframework.gov). Ponadto firma Microsoft stosuje standardowe klauzule umowne (art. 46 ust. 2, 3 RODO).

Okres przechowywania danych: Zebrane dane są usuwane, gdy tylko przestaną być potrzebne do określonych celów przetwarzania, maksymalnie po 12 miesiącach.

Profilowanie: Za pomocą narzędzia śledzącego Microsoft Clarity można oceniać zachowanie osób odwiedzających stronę internetową i analizować ich zainteresowania. Do tego celu tworzymy pseudonimowy profil użytkownika.

§ 8 Technologia SalesViewer®

Rodzaj i cel obróbki: Ta strona internetowa wykorzystuje technologię SalesViewer® firmy SalesViewer® GmbH do gromadzenia i przechowywania danych do celów marketingowych, badań rynkowych i optymalizacji. W tym celu do gromadzenia i wykorzystywania danych związanych z firmą wykorzystywany jest kod oparty na javascript. Dane gromadzone przy użyciu tej technologii są szyfrowane przy użyciu nieodwracalnej funkcji jednokierunkowej (znanej jako hashowanie) i natychmiast pseudonimizowane. Nie są one wykorzystywane do osobistej identyfikacji osoby odwiedzającej tę witrynę.

Podstawa prawna: Obróbka danych opiera się na uzasadnionych interesach operatora strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Cofnięcie zgody: Zgoda na gromadzenie i przechowywanie danych może zostać w każdej chwili odwołana ze skutkiem na przyszłość. W tym celu należy kliknąć łącze https://www.salesviewer.com/opt-out, aby uniemożliwić SalesViewer® gromadzenie danych na tej stronie w przyszłości. Spowoduje to umieszczenie na urządzeniu użytkownika pliku cookie opt-out dla tej witryny. Należy pamiętać, że po usunięciu plików cookie w przeglądarce konieczne będzie ponowne kliknięcie tego łącza.

Odbiorca danych: Odbiorcą danych jest SalesViewer® GmbH.

Okres przechowywania: Dane przechowywane przez SalesViewer® zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do zamierzonego celu, a usunięcie nie będzie sprzeczne z ustawowymi obowiązkami przechowywania.

Profilowanie: W ramach korzystania z SalesViewer® nie są udostępniane żadne informacje dotyczące profilowania.

§ 9 Czat Hesse

Charakter i cele przetwarzania: Na naszej stronie internetowej korzystamy z funkcji czatu firmy Onlim (Onlim GmbH, Michael-Gaismair-Straße 13, 6410 Telfs, Austria, dalej zwanej "Onlim"). Podczas korzystania z funkcji czatu nawiązywane jest bezpośrednie połączenie z serwerami Onlim. Po wprowadzeniu danych do czatu dane są przekazywane do serwerów Onlim. Pracownicy naszych działów specjalistycznych zajmą się obsługą zapytań lub wyjaśnią poruszone przez użytkownika kwestie. Do konwersacji jest przypisywany losowo wygenerowany pseudonim, dzięki czemu użytkownik czatu nie może być przyporządkowany, a tym samym gwarantowana jest anonimowość użytkownika. Czas trwania i godzina komunikacji są zapisywane anonimowo dla celów statystycznych - w szczególności dla potrzeb optymalizacji usługi. Więcej informacji na temat ochrony prywatności obowiązującej w firmie Onlim można znaleźć na stronie https://onlim.com/en/privacy-policy. Podawanie dalszych danych jest opcjonalne. Dalsze dane osobowe (jeśli są wymagane) będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie użytkownika.

Podstawa prawna: Przetwarzanie danych wprowadzanych w oknie czatu bazuje na uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Udostępniając funkcję czatu, zamierzamy umożliwić użytkownikom nawiązanie kontaktu z nami w nieskomplikowany sposób. Podane przez użytkowników informacje będą przechowywane w celu przetworzenia ich zapytań oraz na potrzeby ewentualnych pytań doprecyzowujących.

Odbiorcy: Odbiorcami danych są podmioty przetwarzające (np. firma Onlim).

Okres przechowywania: W przypadku gdy do rozpatrzenia zapytania użytkownika niezbędne będą dane osobowe, podane dane będą przez nas przechowywane przez 14 dni. Ponadto przechowujemy je tylko tak długo, jak długo istnieje prawny obowiązek ich przechowywania lub jak długo będziemy potrzebować danych do egzekwowania lub obrony roszczeń prawnych. Historia czatu jest dostępna dla użytkownika czatu przez 12 godzin.

Obowiązkowe lub wymagane udostępnienie: Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Jednak możemy być w stanie rozpatrzyć zgłoszenie użytkownika tylko wtedy, gdy użytkownik poda nam swoje imię i nazwisko lub adres e-mail.

§ 10 Rejestracja i zamówienie

Charakter i cel przetwarzania: Użytkownik może zarejestrować się, aby korzystać z naszej oferty online (monitorowanie zamówień online, pobieranie kart charakterystyki, dodatkowe informacje/dokumenty). W tym celu należy podać nam dane wymagane podczas rejestracji (co najmniej imię, nazwisko, adres i adres e-mail). Rejestrujemy również datę i godzinę rejestracji oraz adres IP.

Sama rejestracja jest dobrowolna. Użytkownik nie jest zobowiązany do rejestracji i może również składać zamówienia np. jako gość. Rejestrując się, użytkownik uzyskuje tę korzyść, że nie będzie zmuszony wpisywać swoich danych za każdym razem podczas korzystania z naszego sklepu internetowego lub składania zamówienia w nim, a także będzie mógł skorzystać z wyżej wymienionej oferty naszego portalu klienta.

Podstawa prawna: Podstawą prawną przetwarzania danych rejestracyjnych jest nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, ponieważ ze względu na zainteresowanie użytkownika naszymi produktami chcielibyśmy się z nim skontaktować. Jeżeli użytkownik rejestruje się u nas w celu realizacji lub zainicjowania umowy, np. przy składaniu zamówienia za pośrednictwem naszego sklepu internetowego, podstawą prawną przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Okres przechowywania: Dane osobowe użytkownika zostaną usunięte lub zablokowane, gdy tylko cel ich przechowywania przestanie obowiązywać. Ponadto dane są przechowywane w celu przestrzegania okresów przechowywania zgodnie z prawem handlowym i podatkowym (zazwyczaj sześć lub dziesięć lat), chyba że dłuższe przechowywanie jest konieczne w celu obrony roszczeń prawnych. W każdej chwili użytkownik może zażądać usunięcia swojego konta klienta.

Odbiorcy: Dane osobowe użytkowników wykorzystujemy wyłącznie w ramach naszej firmy oraz firm powiązanych, jak również firmy, której zlecono realizację zamówień. W zakresie realizacji zamówień współpracujemy z różnymi firmami, które są odpowiedzialne za realizację płatności (patrz § 9 Realizacja płatności) i logistykę. Dokładamy starań, aby nasi partnerzy również przestrzegali przepisów o ochronie danych osobowych. Przekazujemy też dane adresowe użytkownika (imię, nazwisko i adres) określonej firmie transportowej, która dostarcza zamówione produkty do użytkownika. Podstawą prawną tego działania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Okres przechowywania: Dane będą przechowywane przez nas tak długo, jak długo będą niezbędne do realizacji umowy. Ponadto dane przechowujemy w celu wypełnienia zobowiązań pokontraktowych oraz na podstawie okresów przechowywania wynikających z prawa handlowego i podatkowego przez określony przepisami okres. Ten okres przechowywania wynosi zazwyczaj 10 lat do końca danego roku kalendarzowego.

§ 11 Formularz kontaktowy

Charakter i cel przetwarzania: Wprowadzone przez użytkownika dane będą przechowywane w celu indywidualnej komunikacji z użytkownikiem. W tym celu należy podać prawidłowy adres e-mail oraz swoje imię i nazwisko. Przechowujemy również adres IP oraz datę i godzinę zgłoszenia. Dane przekazywane za pośrednictwem formularza kontaktowego przetwarzamy wyłącznie w celu przyporządkowania zapytania użytkownika i udzielenia odpowiedzi na nie.

Podstawa prawna: Przetwarzanie danych wprowadzanych w formularzu kontaktowym bazuje na uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Udostępniając funkcję formularza kontaktowego, zamierzamy umożliwić użytkownikom nawiązanie kontaktu z nami w nieskomplikowany sposób. Podane przez użytkowników informacje będą przechowywane w celu przetworzenia ich zapytań oraz na potrzeby ewentualnych pytań doprecyzowujących. Jeżeli użytkownik skontaktuje się z nami w celu złożenia zapytania ofertowego, dane podane w formularzu kontaktowym zostaną przetworzone w celu przeprowadzenia działań przedkontraktowych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Odbiorcy: Odbiorcami danych są (w stosownych przypadkach) podmioty przetwarzające.

Okres przechowywania: Dane zostaną usunięte nie później niż 6 miesięcy po przetworzeniu zapytania. W przypadku nawiązania relacji kontraktowej obowiązują nas ustawowe okresy przechowywania danych zgodnie z niemieckim kodeksem handlowym (HGB) i dane użytkownika zostaną usunięte po upływie tych okresów.

Obowiązkowe lub wymagane udostępnienie: Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Jednak możemy być w stanie rozpatrzyć zgłoszenie użytkownika tylko wtedy, gdy użytkownik poda nam swoje imię i nazwisko, adres e-mail i powód zgłoszenia.

§ 12 Biuletyn

Charakter i cel przetwarzania: Po zaabonowaniu naszego biuletynu adres e-mail użytkownika będzie używany do naszych własnych celów reklamowych do momentu rezygnacji z subskrypcji. Użytkownik będzie regularnie otrzymywał pocztą elektroniczną informacje na aktualne tematy, a także e-maile przy specjalnych okazjach (np. specjalne promocje). Wiadomości e-mail mogą być spersonalizowane i zindywidualizowane w oparciu o informacje, które posiadamy na temat użytkownika. Aby otrzymywać biuletyn, wystarczy podać swój adres e-mail. W ramach subskrypcji naszego biuletynu stosujemy (o ile użytkownik nie wyraził zgody na piśmie) tzw. procedurę "double opt-in", tzn. będziemy wysyłać biuletyn do użytkownika pocztą elektroniczną tylko wtedy, gdy użytkownik wcześniej wyraźnie potwierdził, że powinniśmy aktywować wysyłkę biuletynu. Dlatego wyślemy do użytkownika e-mail z powiadomieniem i poprosimy o potwierdzenie zamiaru otrzymywania naszego biuletynu, klikając link zawarty w tym e-mailu. Jeśli użytkownik nie potwierdzi swojej rejestracji w ciągu 24 godzin, jego dane zostaną zablokowane i automatycznie usunięte po upływie jednego miesiąca.

Biuletyny firmy Hesse zawierają tzw. piksele śledzące. Piksel śledzący to miniaturowa grafika, która jest osadzona w wiadomościach e-mail wysyłanych w formacie HTML w celu umożliwienia zapisu pliku dziennika i jego analizy. Pozwala to na statystyczną ocenę sukcesu lub porażki kampanii marketingowych online. Na podstawie wbudowanego piksela śledzącego firma Hesse może sprawdzić, czy i kiedy wiadomość e-mail została otwarta przez osobę, której dane dotyczą, oraz jakie linki zawarte w tej wiadomości zostały wywołane przez tę osobę. Takie dane osobowe zebrane za pomocą pikseli śledzących zawartych w biuletynach są przechowywane i analizowane przez administratora przetwarzania danych w celu optymalizacji wysyłki biuletynu i lepszego dostosowania treści przyszłych biuletynów do zainteresowań osoby, której dane dotyczą. Te dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim. Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się temu śledzeniu, klikając oddzielny link podany w każdej wiadomości e-mail lub informując nas za pośrednictwem innego kanału kontaktowego. Informacje są przechowywane tak długo, jak długo użytkownik będzie korzystał z subskrypcji biuletynu. Po rezygnacji z subskrypcji przechowujemy dane wyłącznie anonimowo dla celów statystycznych.

Podstawa prawna: Na podstawie wyraźnej zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) będziemy regularnie przesyłać do użytkownika nasz biuletyn lub porównywalne informacje pocztą elektroniczną na podany przez niego adres e-mail.

Odbiorcy: Odbiorcami danych są (w stosownych przypadkach) podmioty przetwarzające.

Okres przechowywania: W tym kontekście dane będą przetwarzane tylko wtedy, gdy zostanie udzielona odpowiednia zgoda. Następnie dane zostaną usunięte. Analizy statystyk biuletynu są usuwane po jednym miesiącu.

Obowiązkowe lub wymagane udostępnienie: Podanie danych osobowych użytkownika jest dobrowolne - wyłącznie na podstawie jego zgody. Bez istniejącej zgody nie możemy niestety wysyłać użytkownikom naszego biuletynu.

Możliwość zgłoszenia sprzeciwu i usunięcia danych: W każdej chwili użytkownik może wycofać swoją zgodę na przechowywanie i wykorzystanie swoich danych osobowych dla potrzeb wysyłki biuletynu ze skutkiem na przyszłość. Służący do tego link znajduje się w każdym biuletynie. O wycofaniu zgody można nas również powiadomić za pomocą opcji kontaktowych podanych w niniejszej informacji o ochronie danych osobowych.

§ 13 Aplikacja ColorWriter

Charakter i cel przetwarzania: Oprócz naszej oferty online, udostępniamy Państwu aplikację mobilną "ColorWriter", którą można pobrać na urządzenie mobilne. Podczas pobierania aplikacji do wybranego przez Państwa sklepu z aplikacjami (np. Google Play lub Apple App Store) przekazywane są określone wymagane informacje, w szczególności może być nazwa użytkownika, adres e-mail, numer klienta Państwa konta, czas pobrania, informacje dotyczące płatności oraz indywidualny numer identyfikacyjny urządzenia. Przetwarzanie tych danych odbywa się wyłącznie przez dany sklep z aplikacjami i pozostaje poza naszą kontrolą.

Nasza aplikacja mobilna jest przeznaczona wyłącznie do użytku informacyjnego. Podczas korzystania z aplikacji mobilnej na Państwa urządzeniu końcowym nie są zapisywane żadne pliki cookie. W ramach korzystania z aplikacji automatycznie gromadzimy pewne dane, które są wymagane do użytkowania aplikacji. Obecnie obejmuje to tylko język ustawiony na urządzeniu mobilnym. Dane te są automatycznie przekazywane do nas, ale nie przechowywane, w celu (1) świadczenia usługi i powiązanych funkcji, (2) poprawy właściwości i funkcjonalności aplikacji, oraz (3) zapobiegania i korygowania przypadków niewłaściwego użycia i nieprawidłowego działania.

Korzystanie z aplikacji wymaga również następujących uprawnień:

  • Dostęp do kamery: Jest to konieczne, aby można było zrobić zdjęcie powierzchni, która ma zostać pokryta lazurą. Jest to główna funkcja aplikacji. Rejestracja osób możliwych do zidentyfikowania nie jest ani wymagana, ani pożądana, dlatego nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za przetwarzanie takich danych.
  • Aplikacja nie zapewnia dostępu do Internetu. Wszystkie utworzone zdjęcia powierzchni przeznaczonych do pokrycia lazurą pozostają zachowane lokalnie na urządzeniu. Zasadniczo zgoda użytkownika jest uzyskiwana w przypadku wszystkich funkcji, dla których aplikacja wymaga dostępu do innych zasobów poza aplikacją. Dlatego aplikacja ColorWriter aktywnie prosi o pozwolenie na dostęp do pamięci urządzenia.

Podstawa prawna: To przetwarzanie danych jest uzasadnione tym, że (1) jest ono niezbędne do wykonania umowy między Państwem jako osobą, której dane dotyczą, a nami zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b RODO w celu korzystania z aplikacji lub (2) mamy uzasadniony interes w zapewnieniu funkcjonalności i bezbłędnego działania aplikacji oraz w możliwości zaoferowania usługi ukierunkowanej na rynek i interes, co w tym przypadku jest nadrzędne wobec Państwa praw i interesów w zakresie ochrony danych osobowych w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f RODO.

Odbiorcy: Odbiorcami danych są usługodawcy techniczni, którzy działają jako podmioty przetwarzające w zakresie eksploatacji i utrzymania naszej strony internetowej.

Okres przechowywania: Usuwamy lub anonimizujemy Państwa dane osobowe, gdy tylko przestają one być potrzebne do celów, dla których je gromadziliśmy lub wykorzystywaliśmy zgodnie z powyższymi punktami. O ile nie podano inaczej, przechowujemy Państwa dane osobowe przez okres użytkowania lub trwania stosunku kontraktowego za pośrednictwem aplikacji, chyba że dane te są wymagane dłużej dla potrzeb postępowania karnego lub zabezpieczenia, dochodzenia lub egzekwowania roszczeń prawnych.

Sprzeciw: Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych (które odbywa się m.in. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO) zgodnie z art. 21 RODO. Zaniechamy przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub gdy przetwarzanie służy ustanowieniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń prawnych.

§ 14 Przetwarzanie danych klientów i dostawców użytkownika w ramach komunikacji biznesowej

Charakter i cele przetwarzania danych: Zbieramy i przetwarzamy dane użytkownika w celu umożliwienia komunikacji o charakterze biznesowym z użytkownikiem. Może to służyć do zainicjowania relacji biznesowej lub wypełnienia zobowiązań kontraktowych i prawnych, zaoferowania produktów i usług oraz wzmocnienia relacji z klientem, co jest również naszym uzasadnionym interesem w zakresie przetwarzania danych. W razie potrzeby dane te będą również wykorzystywane do obsługi wszelkich roszczeń z tytułu gwarancji lub odpowiedzialności. Nie dysponując danymi osobowymi użytkownika, często nie będziemy w stanie zrealizować wyżej wymienionych celów.

Podstawa prawna: W zależności od fazy kontaktu z użytkownikiem mogą mieć zastosowanie następujące podstawy prawne przetwarzania jego danych:

• Dla potrzeb przeprowadzenia działań przedkontraktowych lub w celu wykonania umowy będzie to art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

• Dla potrzeb wypełnienia zobowiązań prawnych, którym podlegamy, będzie to art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

• Dla potrzeb ochrony naszych uzasadnionych interesów będzie to art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

• Jeśli użytkownik udzielił nam zgody na przetwarzanie danych, będzie to art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych: W ramach naszej firmy zapewniamy, że tylko te osoby otrzymują dane użytkownika, które potrzebują ich do wypełnienia zobowiązań kontraktowych i prawnych. W niektórych przypadkach do obsługi transakcji biznesowych wykorzystujemy innych usługodawców i podmioty przetwarzające. Może się zdarzyć, że nasi usługodawcy mają siedzibę również w państwie trzecim poza UE, w przypadku którego brakuje decyzji Komisji w sprawie adekwatnego stopnia ochrony danych. W razie konieczności zawieramy z tymi usługodawcami standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej. Dostęp do odpowiednich dokumentów można uzyskać za pośrednictwem naszego inspektora ochrony danych.

Czas przechowywania danych osobowych użytkownika: Dane osobowe użytkownika zostaną usunięte lub zablokowane, gdy tylko cel ich przechowywania przestanie obowiązywać. Zobowiązania ciągłe wymagają przechowywania danych osobowych w okresie obowiązywania umowy, a także może być konieczne przestrzeganie okresów gwarancji. Ponadto dane są przechowywane w celu przestrzegania okresów przechowywania zgodnie z prawem handlowym i podatkowym (zazwyczaj sześć lub dziesięć lat), chyba że dłuższe przechowywanie jest konieczne w celu obrony roszczeń prawnych.

Obowiązkowe lub wymagane udostępnienie: Zobowiązanie do podania danych osobowych użytkownika może niekiedy wynikać z określonego stosunku kontraktowego.

§ 15 Prawa osób, których dane dotyczą

Za pomocą danych kontaktowych naszego inspektora ochrony danych użytkownik może w każdej chwili skorzystać z następujących praw dotyczących opisanego powyżej przetwarzania danych:

• Informacje o przechowywanych przez nas danych użytkownika i ich przetwarzaniu (art. 15 RODO)

• Korekta nieprawidłowych danych osobowych (art. 16 RODO)

• Usunięcie przechowywanych przez nas danych (art. 17 RODO)

• Ograniczenie przetwarzania danych w przypadku, gdy nie możemy jeszcze usunąć danych użytkownika ze względu na zobowiązania prawne (art. 18 RODO)

• Sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych użytkownika (art. 21 RODO) oraz

• Możliwość przenoszenia danych, pod warunkiem, że użytkownik wyraził zgodę na ich przetwarzanie lub zawarł z nami umowę (art. 20 RODO)

Jeśli użytkownik wyraził zgodę, może ją wycofać w każdej chwili ze skutkiem na przyszłość. Użytkownik może w każdej chwili złożyć skargę do organu nadzorczego, np. do właściwego organu nadzorczego w kraju zamieszkania lub do właściwego dla nas organu jako organu właściwego. Wykaz organów nadzoru (dla sektora niepublicznego) wraz z adresem znajduje się na stronie internetowej:

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

§ 16 Korzystanie i użytkowanie różnych sieci społecznościowych

Ogólne informacje o przetwarzaniu danych użytkownika: Firma Hesse prowadzi wiele kont (profili) firmowych na różnych portalach społecznościowych i porównywalnych platformach. Dotyczy to serwisów Facebook, Instagram, LinkedIn, XING i YouTube. Te inicjatywy mają na celu promocję firmy i utworzenie kanałów kontaktowych dla zainteresowanych stron i klientów. Na naszej stronie internetowej niekiedy umieszczamy linki do tych kont firmowych.

Jeśli użytkownik korzysta z naszych kont firmowych w serwisach społecznościowych, aby się z nami skontaktować (np. tworząc własne posty, odpowiadając na jeden z naszych postów lub wysyłając nam prywatne wiadomości), podane przez niego dane będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu skontaktowania się z użytkownikiem i obsługi jego zapytania.

Chcielibyśmy jednak zaznaczyć, że podczas odwiedzania naszych kont firmowych w wymienionych wyżej portalach społecznościowych dane osobowe użytkownika będą również zbierane, wykorzystywane i przechowywane przez operatorów określonych sieci społecznościowych. Będzie to mieć miejsce także wówczas, gdy użytkownik nie posiada swojego konta na danym portalu społecznościowym. Poszczególne operacje przetwarzania danych i ich zakres różnią się w zależności od operatora danego portalu społecznościowego a ich prześledzenie może być dla nas niemożliwe do wykonania. Nie można zatem wykluczyć, że dane użytkownika będą przetwarzane przez dostawcę danej platformy dla potrzeb badania rynku i reklamy. Na przykład mogą zostać utworzone profile użytkowania na podstawie zachowań użytkowników i wynikających z nich zainteresowań. Takie profile użytkowania mogą być z kolei wykorzystywane na przykład do wyświetlania reklam wewnątrz określonej platformy i poza nią, które przypuszczalnie odpowiadają zainteresowaniom użytkownika. Ponadto w profilach użytkowania mogą być przechowywane dane urządzeń używanych przez użytkowników, jak również dane dotyczące lokalizacji i inne tzw. metadane. W tym celu zazwyczaj m.in. zapisywane są na komputerze użytkownika pliki cookie, w których przechowywane są zachowania użytkowników i ich zainteresowania. Oprócz tego większość platform wykorzystuje tzw. piksele śledzące.

Szczegółowy opis poszczególnych procesów przetwarzania i możliwości zgłaszania sprzeciwu (opt-out) można znaleźć w następujących powiązanych informacjach poszczególnych dostawców:

Fanpage Facebooka: Jako administrator fanpage'a na Facebooku możemy przeglądać informacje przechowywane na publicznym profilu użytkownika na Facebooku tylko wtedy, gdy użytkownik posiada taki profil i jest do niego zalogowany po wejściu na nasz fanpage. Ponadto Facebook dostarcza nam anonimowe statystyki użytkowania, które wykorzystujemy do poprawy komfortu użytkowania podczas wizyt na naszym fanpage'u. Nie mamy jednak dostępu do danych dotyczących użytkowania poszczególnych użytkowników, które Facebook gromadzi w celu opracowania tych statystyk. Nie podejmujemy również żadnych decyzji odnośnie do przetwarzania danych statystycznych (tzw. Insights) i innych danych wynikających z art. 13 RODO, w tym dotyczących podstawy prawnej, tożsamości administratora danych i okresu przechowywania plików cookie na urządzeniach końcowych użytkownika. Facebook zobowiązał się do przyjęcia głównej odpowiedzialności zgodnie z RODO za przetwarzanie tych danych, a także do przestrzegania wszystkich obowiązków wynikających z RODO w odniesieniu do tych danych oraz do przekazania osobie, której dane dotyczą, treści tego zobowiązania (zob.

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum).

Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia) Informacja o ochronie danych osobowych: https://www.facebook.com/about/privacy/ Informacje o danych na potrzeby statystyk strony:

https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

Instagram:
Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA)
Informacja o ochronie danych osobowych/
ustawienie opt-out: http://instagram.com/about/legal/privacy/

LinkedIn:
LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irlandia)
Informacja o ochronie danych osobowych: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

XING:
XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Niemcy)
Informacja o ochronie danych osobowych: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

Google / YouTube:
Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia
Informacja o ochronie danych osobowych: https://policies.google.com/privacy,
Ustawienie opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated,

Podstawa prawna Dane dotyczące komunikacji: Do komunikacji z użytkownikiem - w zależności od fazy kontaktu - brane są pod uwagę następujące podstawy prawne przetwarzania danych:

• Dla potrzeb przeprowadzenia działań przedkontraktowych lub w celu wykonania umowy będzie to art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

• Dla potrzeb wypełnienia zobowiązań prawnych, którym podlegamy, będzie to art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

• Dla potrzeb ochrony naszych uzasadnionych interesów będzie to art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

• Jeśli użytkownik udzielił nam zgody na przetwarzanie danych, będzie to art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

Pozostałe przypadki przetwarzania danych: Dalsze przetwarzanie danych stosowane w ramach portali społecznościowych służy w uzasadnionym interesie (naszym i danego usługodawcy) poprawy komfortu użytkowania podczas odwiedzania naszych profili firmowych zgodnie z grupą docelową. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zatem art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Jeżeli użytkownik zostanie poproszony przez odpowiednich dostawców platform o wyrażenie zgody na wyżej wymienione przetwarzanie danych, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Czas przechowywania danych: Zapisane dane usuwamy, gdy tylko ich przechowywanie przestanie być konieczne lub gdy użytkownik zwróci się do nas z prośbą o ich usunięcie. W przypadku ustawowego obowiązku przechowywania (zazwyczaj sześć lub dziesięć lat) odpowiednio ograniczamy przetwarzanie zapisanych danych, chyba że dłuższe przechowywanie jest konieczne do obrony roszczeń prawnych.

Odbiorcy: Nie przekazujemy zebranych od użytkownika danych osobom trzecim. Nie możemy jednak wykluczyć i nie mamy żadnego wpływu na zakres, w jakim operatorzy poszczególnych sieci przekazują dane użytkownika osobom trzecim (np. partnerom biznesowym, firmom reklamowym itp.).

Przekazanie do kraju trzeciego: Chcielibyśmy zaznaczyć, że dane osób odwiedzających portale społecznościowe mogą być również przetwarzane poza obszarem Unii Europejskiej. Może to stwarzać ryzyko dla użytkowników, na przykład utrudniając egzekwowanie ich praw.

Prawa osób, których dane dotyczą: W uzupełnieniu do sekcji "Prawa osób, których dane dotyczą" chcielibyśmy zaznaczyć, że prawa użytkownika - w szczególności prośba o uzyskanie informacji - mogą być najskuteczniej egzekwowane od dostawców. Tylko dostawcy usług mają dostęp do danych użytkowników w każdym przypadku i mogą podjąć odpowiednie środki i bezpośrednio dostarczyć informacji. Jeśli użytkownik nadal będzie potrzebować pomocy, może skontaktować się z nami.

§ 17 Uwagi dotyczące wydarzeń

Charakter i cel przetwarzania danych: W trakcie planowania i realizacji wydarzeń otrzymujemy i przetwarzamy dane osobowe uczestników oraz, w razie potrzeby, usługodawców. Obejmuje to imiona i nazwiska, dane kontaktowe, rodzaj i godzinę wydarzenia oraz ewentualnie dane rozliczeniowe. Jest to konieczne m.in. w celu identyfikacji uczestników, zaplanowania i organizacji imprezy lub, w razie potrzeby, przygotowania odpowiedniej faktury.

Podczas naszych wydarzeń promocyjnych może odbywać się fotografowanie w celach prezentacyjnych i promocyjnych. Sporządzanie zdjęć powinno zawsze przede wszystkim dokumentować charakter wydarzenia, tak aby w miarę możliwości nie były wykonywane zdjęcia poszczególnych osób. W razie potrzeby zdjęcia z wydarzeń będą publikowane w różnych mediach.

Odbiorcy: Częściowo finansujemy nasze wydarzenia poprzez producentów i firmy partnerskie. Możemy udostępniać im dane uczestników użytkownika w celu prowadzenia działań biznesowych z użytkownikiem.

Podstawa prawna: Podstawą prawną przetwarzania w zakresie rejestracji uczestnictwa jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Wykonywanie i publikacja zdjęć z wydarzeń opiera się na naszym uzasadnionym interesie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f. RODO w połączeniu z. § 23 niemieckiej ustawy o prawach autorskich w sztukach wizualnych i fotografii (KuG).

Czas przechowywania danych: Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone. Dotyczy to danych gromadzonych podczas procesu rejestracji dla potrzeb realizacji umowy lub wdrożenia środków przedkontraktowych, jeżeli dane te nie są już potrzebne do realizacji umowy. Również po zakończeniu umowy może być konieczne przechowywanie danych osobowych partnera umowy w celu wypełnienia zobowiązań kontraktowych lub prawnych. Ponadto muszą być przestrzegane okresy gwarancji i dane muszą być przechowywane do celów podatkowych. Okresów przechowywania, których należy przestrzegać, nie można określić w sposób ogólny, lecz muszą być one określone indywidualnie w każdym przypadku dla zawartych umów i stron umowy.

Obowiązkowe lub wymagane udostępnienie: Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji wydarzenia. Nie możemy wpuścić na teren wydarzenia użytkownika, nie dysponując jego danymi.

Możliwość zgłoszenia sprzeciwu i usunięcia danych: Użytkownik ma możliwość anulowania swojej rejestracji w dowolnym momencie. W każdej chwili użytkownik może zmienić przechowywane dane na jego temat. Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się publikacji zdjęć, na których jest rozpoznawalny. Odpowiednie do tego celu dane kontaktowe znajdują się powyżej pod nazwiskiem i adresem administratora lub inspektora ochrony danych. Jeżeli dane są wymagane do realizacji umowy lub wdrożenia środków przedkontraktowych, wcześniejsze usunięcie danych jest możliwe tylko wtedy, gdy zobowiązania umowne lub prawne nie uniemożliwiają ich usunięcia.

§ 18 Dodatkowe informacje i zmiany

Linki do innych stron internetowych

Nasza oferta online może zawierać linki do innych stron internetowych. Te linki są zazwyczaj odpowiednio oznaczone. Nie mamy wpływu na to, w jakim stopniu na stronach, do których prowadzą linki, przestrzegane są obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych. Dlatego zalecamy, aby zasięgnąć informacji również w odpowiednich oświadczeniach o ochronie danych osobowych na określonych stronach internetowych.

Zmiany w niniejszej informacji o ochronie danych osobowych

Stan niniejszej informacji o ochronie danych osobowych jest wskazany przez datę (poniżej). Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej informacji o ochronie danych osobowych w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Zmiana będzie dokonywana w szczególności w przypadku dostosowań technicznych oferty online lub w razie zmian wymogów prawnych z zakresu ochrony danych. Aktualna wersja informacji o ochronie danych osobowych jest zawsze dostępna bezpośrednio w ofercie online. Zachęcamy do okresowego przeglądania niniejszej informacji o ochronie danych pod kątem wprowadzonych zmian.

Stan niniejszej informacji o ochronie danych osobowych: grudzień 2020 r.

Zautomatyzowany proces podejmowania decyzji w oparciu o dane osobowe użytkownika nie jest realizowany w związku z korzystaniem z naszej oferty online. Fragmenty informacji o ochronie danych osobowych zostały opracowane przy pomocy activeMind AG, firmy specjalizującej się w zewnętrznej obsłudze inspektorów ochrony danych osobowych (wersja #2019-04-10).