Wat zoekt u?
Producten, artikelnummers, diensten, inspiratie, brochures, ... Wij vinden wat u zoekt.
Uw doelgroep is succesvol geactiveerd.

Wilt u meer weten over de voordelen die u zult genieten?

Lees meer
Uw doelgroep is succesvol geactiveerd.

Wilt u meer weten over de voordelen die u zult genieten?

Lees meer
Uw doelgroep is succesvol geactiveerd.

Wilt u meer weten over de voordelen die u zult genieten?

Lees meer
NL/BE

Geïntegreerd beheersysteem

Hesse Lignal hanteert een geïntegreerd beheersysteem dat de gebieden kwaliteit, gezondheid en veiligheid op het werk, energie en milieu omvat.

Geïntegreerd beheersysteem

Hesse Lignal als motor voor de industrie

Hesse Lignal neemt verantwoordelijkheid voor toekomstige generaties en zet zich actief in voor de bescherming van mens en milieu. Dat bewijst de onderneming niet alleen met de geplande uitfasering van oplosmiddelen voor de eigen verfsystemen tegen 2030. Op alle gebieden zet Hesse Lignal zich in voor een verantwoord en zo zuinig mogelijk gebruik van alle hulpbronnen en vervult daarmee een voorbeeldfunctie voor de industrie.

Deze actie maakt deel uit van een geïntegreerd beheerssysteem. Dit houdt in dat Hesse Lignal niet alleen voldoet aan de belangrijkste normen op het gebied van milieu (DIN EN ISO 14001), energie (DIN EN ISO 50001), gezondheid en veiligheid op het werk (DIN EN ISO 45001) en kwaliteit (DIN EN ISO 9001), maar deze ook overtreft.

Certificaten

Kwaliteitsbeheer (ISO 9001)

Naar het certificaat

Energiebeheer (ISO 50001)

Naar het certificaat

Milieubeheer (ISO 14001)

Naar het certificaat

Beheer van gezondheid en veiligheid op het werk (ISO 45001)

Naar het certificaat

Bedrijfsbeleid

Geïntegreerd beheersysteem zorgt voor kwaliteit, milieu, energie en gezondheid en veiligheid op het werk bij Hesse Lignal

Hesse Lignal neemt verantwoordelijkheid voor toekomstige generaties en zet zich actief in voor de bescherming van mens en milieu. Het bedrijf bewijst dit niet alleen door het uitfaseren van oplosmiddelen voor de eigen verfsystemen tegen 2030. Hesse Lignal zet zich op alle gebieden in voor een verantwoord en zo zuinig mogelijk gebruik van alle hulpbronnen en vervult daarmee een voortrekkersrol.

Deze actie maakt deel uit van een geïntegreerd managementsysteem. Dit houdt in dat Hesse Lignal voldoet aan de belangrijkste normen op het gebied van milieu (DIN EN ISO 14001), energie (DIN EN ISO 50001), gezondheid en veiligheid op het werk (DIN EN ISO 45001) en kwaliteit (DIN EN ISO 9001) en deze voortdurend verbetert.

Voor Hesse Lignal is de certificering op deze gebieden meer dan een verplichte taak. Alle medewerkers leven de inhoud al jaren na in hun dagelijks werk en blijven deze actief promoten. Hesse Lignal onderstreept ook zijn rol als drijvende kracht voor de industrie door steeds de hoogste eisen te stellen aan producten, oplossingen, medewerkers, partners en arbeidsmiddelen en door milieubescherming en het behoud van hulpbronnen serieus te nemen.

De gezondheid van Hesse Lignal's eigen medewerkers en de mensen om hen heen heeft de hoogste prioriteit. Daarom biedt Hesse Lignal veiligheid en gezondheid op het werk preventieve bescherming tegen arbeidsongevallen en beroepsziekten, zowel fysiek als psychisch.

Preventie is ook een belangrijk onderdeel van het management. Dagelijkse acties zijn gebaseerd op een systematische afweging van kansen en risico's. Daarnaast zorgt een toekomstgericht crisismanagement ervoor dat wij voorbereid zijn op onvoorziene uitdagingen van buiten en binnen de onderneming om deze snel en optimaal te kunnen afwenden. Strikte nalevingsregels garanderen ook dat het handelen van de onderneming in overeenstemming is met de normen en waarden.Contactpersoon

Porträt von Michael Hommers
Michael
Hommers
DE | EN
Hoofd Kwaliteitsborging / Gezondheid en Veiligheid op het Werk
Porträt von Herr Jantz
Wolfgang
Jantz
Hoofd Afval & Recycling / Duurzaamheidsmanager
Marvin
Hawighorst
DE | EN
IMS Manager