Czego szukasz?
Produkty, numery artykułów, usługi, inspiracje, broszury, ... Znajdziemy to, czego szukasz.
Twoja grupa docelowa została pomyślnie aktywowana.

Czy chcesz dowiedzieć się więcej o korzyściach, z których będziesz korzystać?

Dowiedz się więcej
Twoja grupa docelowa została pomyślnie aktywowana.

Czy chcesz dowiedzieć się więcej o korzyściach, z których będziesz korzystać?

Dowiedz się więcej
Twoja grupa docelowa została pomyślnie aktywowana.

Czy chcesz dowiedzieć się więcej o korzyściach, z których będziesz korzystać?

Dowiedz się więcej
PL/PL

Zintegrowany system zarządzania

W firmie Hesse Lignal funkcjonuje zintegrowany system zarządzania, który obejmuje obszary jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy, energii i środowiska.

Zintegrowany system zarządzania

Hesja Lignal jako siła napędowa przemysłu

Firma Hesse Lignal bierze odpowiedzialność za przyszłe pokolenia i aktywnie angażuje się w ochronę ludzi i środowiska. Firma udowadnia to nie tylko poprzez planowane wycofanie rozpuszczalników z własnych systemów lakierniczych do 2030 r. We wszystkich obszarach Hesja Lignal zobowiązuje się do odpowiedzialnego i możliwie oszczędnego korzystania ze wszystkich zasobów, dając tym samym przykład dla branży.

Działanie to jest częścią zintegrowanego systemu zarządzania. Oznacza to, że Hesse Lignal nie tylko spełnia, ale i przewyższa najważniejsze normy w zakresie ochrony środowiska (DIN EN ISO 14001), energii (DIN EN ISO 50001), bezpieczeństwa i higieny pracy (DIN EN ISO 45001) oraz jakości (DIN EN ISO 9001).

Certyfikaty

Zarządzanie jakością (ISO 9001)

Do świadectwa

Zarządzanie energią (ISO 50001)

Do świadectwa

Zarządzanie środowiskiem (ISO 14001)

Do świadectwa

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (ISO 45001)

Do świadectwa

Polityka korporacyjna

Zintegrowany system zarządzania zapewnia jakość, środowisko, energię oraz bezpieczeństwo i higienę pracy w Hesse Lignal

Firma Hesse Lignal bierze odpowiedzialność za przyszłe pokolenia i aktywnie angażuje się w ochronę ludzi i środowiska. Firma udowadnia to nie tylko poprzez wycofanie rozpuszczalników z własnych systemów lakierniczych do 2030 r. Hesja Lignal zobowiązuje się we wszystkich obszarach do odpowiedzialnego i możliwie oszczędnego korzystania ze wszystkich zasobów, stając się tym samym wzorem do naśladowania w branży.

Działanie to jest częścią zintegrowanego systemu zarządzania. Oznacza to, że Hesse Lignal spełnia najważniejsze normy w zakresie ochrony środowiska (DIN EN ISO 14001), energii (DIN EN ISO 50001), bezpieczeństwa i higieny pracy (DIN EN ISO 45001) oraz jakości (DIN EN ISO 9001) i stale je doskonali.

Dla firmy Hesse Lignal certyfikacja w tych obszarach jest czymś więcej niż tylko obowiązkowym zadaniem. Wszyscy od lat żyją tymi treściami w swojej codziennej pracy i nadal aktywnie je promują. Heski Lignal podkreśla swoją rolę jako siła napędowa branży również poprzez stawianie zawsze najwyższych wymagań w zakresie produktów, rozwiązań, pracowników, partnerów i sprzętu roboczego oraz poprzez poważne traktowanie ochrony środowiska i oszczędzania zasobów.

Zdrowie pracowników firmy Hesse Lignal oraz osób z ich otoczenia cieszy się najwyższym priorytetem. W tym celu BHP Hesse Lignal oferuje prewencyjną ochronę przed wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi, zarówno fizycznymi, jak i psychicznymi.

Ważnym elementem zarządzania jest również profilaktyka. Codzienne działania oparte są na systematycznym rozważaniu szans i zagrożeń. Ponadto perspektywiczne zarządzanie kryzysowe zapewnia, że jesteśmy przygotowani na nieprzewidziane wyzwania z zewnątrz i wewnątrz firmy, aby móc je szybko i w najlepszy sposób odeprzeć. Ścisłe zasady compliance gwarantują również, że działania przedsiębiorców są zgodne z normami i wartościami.

Osoba kontaktowa

Porträt von Michael Hommers
Michael
Hommers
DE | EN
Kierownik ds. zapewnienia jakości / BHP
Porträt von Herr Jantz
Wolfgang
Jantz
Kierownik ds. odpadów i recyklingu / Menedżer ds. zrównoważonego rozwoju
Marvin
Hawighorst
DE | EN
IMS Manager