Wat zoekt u?
Producten, artikelnummers, diensten, inspiratie, brochures, ... Wij vinden wat u zoekt.
Uw doelgroep is succesvol geactiveerd.

Wilt u meer weten over de voordelen die u zult genieten?

Lees meer
Uw doelgroep is succesvol geactiveerd.

Wilt u meer weten over de voordelen die u zult genieten?

Lees meer
Uw doelgroep is succesvol geactiveerd.

Wilt u meer weten over de voordelen die u zult genieten?

Lees meer
NL/NL

Advies over oppervlaktefouten

Vind snel de oorzaak

Advies over oppervlaktefouten

De oorzaak vinden en de fout herstellen

Oppervlaktefouten zijn altijd hinderlijk. Wij laten u hier zien hoe u fouten kunt vermijden of fouten die al tijdens het lakken zijn ontstaan kunt verhelpen. U vindt bewerkingstips die snel hulp kunnen bieden. 

Let op : Voor vrijwel elke oppervlaktefout zijn er meerdere oorzaken mogelijk. Wij doen onze aanbevelingen op basis van ervaring en u dient ze afzonderlijk, van geval tot geval, te beoordelen. Technische adviezen over het aanbrengen van lak zijn niet-bindend en u dient ze te beschouwen als aanbevelingen. 

Indien nodig kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen.

TECHNISCHE HOTLINE

Verkleuring

Foutomschrijving: Bruinverkleuring van een gebleekt houtoppervlak bij gebruik van een ongeschikt PUR systeem. Reactie tussen peroxide (bleekmiddel) en isocyanaat ( PUR verharder).

Foutoorzaak: Gebruik van een PUR lak met een niet-peroxidebestendige verharder op een gebleekt houtoppervlak.

Foutoplossing: Het wegwerken van het verkleurde oppervlak is alleen mogelijk door de hele laklaag weg te schuren en vervolgens opnieuw te lakken met een PUR systeem met een peroxidebestendige verharder.

Grauwsluier

Foutomschrijving: Grauwsluier (witte waasvorming ) ontstaat door invloeden van buitenaf (vochtigheid). Deze oppervlaktefouten doen zich vaker voor in de zomer bij hoge temperaturen en hoge luchtvochtigheid .

Foutoorzaak: 

 • vochtigheid te hoog
 • te snel droging van het lakmateriaal 

Foutoplossing: Voeg circa 5 % vertrager toe aan het lakmateriaal.

Vergeling

Foutomschrijving: Verandering van kleur op een gelakt oppervlak

Foutoorzaak:

 • Gebruik van een NC blanke lak als aflak op een lichte ondergrond
 • Gebruik van een niet lichtecht PUR systeem als aflak op een heldere ondergrond
 • Verandering van het dragermateriaal en/of de kleurcomponent  

Foutoplossing: De vergeelde laklaag moet volledig worden verwijderd en vervangen door een vergelingsbestendige laklaag. Veranderingen van het hout door ouderdom zijn meestal niet te verhelpen.

Sinaasappeleffect

Foutomschrijving: Verloopfout in het lakoppervlak met de structuur van een sinaasappelschil.

Foutoorzaak:

 • onvoldoende materiaaltoepassing
 • Materiaal te dikvloeibaar.
 • spuitkop te groot bij te lage druk (slechte verneveling)
 • te snelle aandroging van het lakmateriaal (verhoogde kamertemperatuur)  

Foutoplossing: Het foutieve oppervlak goed aanschuren met korrelgrootte 280-320 en opnieuw volgens de voorschriften lakken met het van tevoren gebruikte lakmateriaal (eventueel met toevoeging van een geschikte verdunning).

Kratervorming

Foutomschrijving: Onregelmatig begrensde benattingsfouten van de lak in de ondergrond, veroorzaakt door verschillende oppervlaktespanningen in de lak en het substraat .

Foutoorzaak:

 • door olie of vet vervuilde ondergrond
 • defecte afdichtingen van het airless-spuittoestel
 • Contact met ongeschikte handcrème/rubberen handschoenen/transportbanden
 • gereedschap of hulpmiddelen die vet of siliconen bevatten
 • Verontreiniging in de lak 

Foutoplossing

 • Het is essentieel om de bron van de fout te elimineren
 • in geval van ernstige beschadiging het oppervlak opschuren tot op de ondergrond en, indien nodig, het oppervlak opnieuw opbouwen met toevoeging van anti-silicone ZD 385 (ZD 3985)
 • in geval van lichte kratervorming, oppervlak aanschuren met korrel 320, 1 x met verdunde, zoals eerder gebruikt lakmateriaal zeer dun voornevelen, na een korte aandroging, 1 x met geschikt lakmateriaal dun aflakken, zodat een rechte vloei wordt verkregen 

Blaasvorming

Foutomschrijving: Blaasjes zijn luchtinsluitingen in de lakfilm.

Foutoorzaak:

 • te snel drogen, door een te hoge temperatuur of een te hoge luchtsnelheid
 • te hoge viscositeit van het lakmateriaal
 • te grote laagdikte
 • Luchtinsluiting in het substraat
 • niet geoptimaliseerd recept
 • ongeschikt lakmateriaal 

Foutoplossing: Het beschadigde oppervlak goed afschuren met fijn schuurpapier (korrelgrootte 280 tot 320) totdat er een vlak en glad oppervlak is ontstaan. Vervolgens dun nalakken met geschikt lakmateriaal volgens de verwerkingsparameter 1 - 2 x. 

Opbranden / rimpelvorming

Foutomschrijving: Rimpels of barstvorming van een meerlagige opbouw.

Foutoorzaak:

 • CN grondlak of een niet-uitgeharde PUR grondlak, aansluitend overgelakt met een oplosmiddelvast laksysteem, na uitharding, nogmaals met een oplosmiddelhoudende aflaklaag. (De oplosmiddelen van de deklaag diffunderen door de oplosmiddelvaste (middelste) laklaag naar de onderste laag zonder oplosmiddelen en wellen deze op door volumevergroting.)
 • PUR lak opgebracht in te dikke lagen of in te snel elkaar opvolgende procesgangen. 

Foutoplossing: Stel de oorzaak van de fout vast (lakopbouw, tussendroging) en overweeg dan welke reparatiemogelijkheden u gaat doorvoeren,

 • bv. de gehele beschadigde laklaag verwijderen en opnieuw coaten met inachtneming van de verwerkingsrichtlijnen.
 • Bv. de coating goed aanschuren tot een vlak, glad oppervlak ontstaat en aansluitend afnevelen met sterk verdund lakmateriaal. Het lakken moet zo droog mogelijk gebeuren om te voorkomen dat de oplosmiddelen inwerken op het lakoppervlak. Dit is in de regel alleen uitvoerbaar bij kleinere werkstukken.
 • Bijvoorbeeld opnieuw bewerken met een laksysteem dat de oppervlaktelaag van de ondergrond niet oplost (waterlak, kunstharslak, enz.).

Hechtingsstoring

Foutomschrijving: De laklaag heeft niet de vereiste hechting met de ondergrond (ruitjesproef)

Foutoorzaak:

 • Foutieve ondergrondvoorbehandeling (niet ontvet, niet geschuurd)
 • Ongeschikte ondergrond (paraffine- of lossingsmiddelhoudend)
 • ongeschikte laksystemen
 • Laksysteem verkeerd gehard
 • Grondering onvoldoende geschuurd
 • Geschuurde grondering te lang opgeslagen 

Foutoplossing: De slecht hechtende laklaag volledig verwijderen. Vervolgens, na voorbehandeling volgens de voorschriften, behandelen met geschikt lakmateriaal.

Celvorming

Foutomschrijving: Bénard-cellen zijn zichtbare, raatvormige structuren op het lakoppervlak die worden veroorzaakt door verschillend gedrag bij het vervloeien van het matterings- en schuurmiddelen.

Foutoorzaak:

 • te dikke laklaag bij elke procesgang
 • te lage viscositeit van het lakmateriaal
 • te sterke luchtstroom bij de verwerking
 • lak niet optimaal afgestemd op de verwerking 

Foutoplossing: Het beschadigde oppervlak goed opschuren met een korrelgrootte van 280-320. Vervolgens overschilderen met geschikt lakmateriaal.

Wolkvorming

Foutomschrijving: Ongelijkmatige, wolkachtige mattering van het oppervlak door gedeeltelijke verschillen in de glansgraad . Hoe lager de glansgraad , hoe donkerder de ondergrond en hoe groter het oppervlak, hoe gevoeliger de oppervlaktecoating tijdens de spuitapplicatie.

Foutoorzaak:

 • Verschillende opbrenghoeveelheid, te dikke lagen
 • te grote of defecte spuittip
 • te lage druk, niet aangepaste verstuivingslucht
 • te kleine spuithoek
 • veranderde ondergrondvoorbehandeling, d.w.z. andere grondering, andere doorharding 

Foutoplossing: Afschuren en in kruislaag met aangepaste applicatieparameters opnieuw lakken, indien nodig beter tweemaal coaten met korte tussendroging.

Streepvorming

Foutomschrijving: Streperig gematteerd en/of streperig in kleur afwijkend oppervlak.

Foutoorzaak:

 • onvoldoende overlapping van de spuitgangen
 • ongeschikte spuittip (te kleine spuithoek)
 • verstopte spuittip
 • te weinig materiaal aangebracht
 • doovoersnelheid niet aangepast 

Foutoplossing: Afschuren en opnieuw lakken met aangepaste spuitparameters.

Barstvorming

Foutomschrijving: Barsten in de lengte van de nerven of spinnenwebachtige barsten, gedeeltelijk of verdeeld over het hele oppervlak.

Foutoorzaak: 

Barsten in de lengte van de nerven, meestal fineerbarsten door:

 • ongeschikt fineer, bv. multiplex zonder dekfineer
 • Fineer onvoldoende verlijmd
 • Opzwellend / krimpend fineer

Spinnenwebachtige barsten, meestal lakbarsten door:

 • Te veel lak aangebracht, te bros laksysteem
 • bij PUR lakken: Verharder vergeten
 • Lak/verharder mengsel te oud

Barsten aan de rand van het MDF

Foutoplossing:  Als het lakwerk de oorzaak is van de barstvorming , schuur de lak dan af tot op het ruwe hout en lak het opnieuw met een geschikt laksysteem. Anders moet u een nieuw object maken.

Vervuiling

Foutomschrijving: Zichtbare en voelbare afzettingen in het oppervlak.

Foutoorzaak:

 • Binnendringing van stof
 • Overspray
 • Vervuiling in de lak
 • Gereedschap niet schoon
 • Vervuilde leidingen
 • Spatwater 

Foutoplossing: Stel eerst vast waar / in welke procesgang de fout is ontstaan en stel dan de oorzaak van de fout vast. Vuil is meestal goed te herkennen met behulp van een dradenteller. Typisch zijn de onregelmatig begrensde deeltjes, die ook draadvormig kunnen zijn. In tegenstelling hiertoe hebben luchtinsluitingen een regelmatig rond begrensd patroon.

Geldeeltjes (opgedroogde lakresten uit slangen, pistolen enz.) Geldeeltjes met luchtbellen Stipvorming: Vervuiling van het substraat , onder de laklaag

Vlekvorming

Foutomschrijving: Vlek- of puntvormige verkleuringen van het oppervlak, al dan niet gelijkmatig begrensd, met gelijkmatige of ongelijkmatige verdeling over het oppervlak.

Foutoorzaak: Er zijn verschillende foutoorzaken mogelijk, hier volgen enkele voorbeelden:

 • door de reactie van een NC-lak met bepaalde stoffen (aminoverbindingen) van speciale UV-lakken kunnen er bruinachtige vlekken ontstaan
 • door het vrijkomen van rubberen inhoudsstoffen (bv. uit rubberen voetjes/hoesjes van telefoons, hifi-apparatuur, vazen, decoratieve voorwerpen, enz.)
 • Onzuiverheden als gevolg van resten montageschuim (deze zijn in het begin kleurloos en worden pas na verloop van tijd geelbruin)
 • hout dat rijk is aan tannines (bv. eiken) of hout dat in water oplosbare houtinhoudstoffen bevat (bv. essen) kan van kleur veranderen wanneer er een aflaklaag van hydrolak wordt aangebracht
 • Resten van ijzer of andere roestende metalen in het hout (bv. metaalhoudend schuurpapier) kunnen in combinatie met water zwarte vlekken veroorzaken (bv. bij gebruik van hydrobeitsen of -lakken)

Foutoplossing: Het wegwerken van het verkleurde oppervlak is alleen mogelijk door de hele laklaag weg te schuren en vervolgens opnieuw te lakken met een PUR systeem.

Als de vlekken/verkleuringen direct op of in het hout zitten, moeten ze eerst met geschikte middelen worden verwijderd (schuren, uitwassen, enz.) voordat opnieuw kan worden afgelakt.

Technische hotline

voor individueel advies

Porträt von Waldemar Harnos
Waldemar
Harnos
DE | EN
Ondersteuning Technische hotline