Czego szukasz?
Produkty, numery artykułów, usługi, inspiracje, broszury, ... Znajdziemy to, czego szukasz.
Twoja grupa docelowa została pomyślnie aktywowana.

Czy chcesz dowiedzieć się więcej o korzyściach, z których będziesz korzystać?

Dowiedz się więcej
Twoja grupa docelowa została pomyślnie aktywowana.

Czy chcesz dowiedzieć się więcej o korzyściach, z których będziesz korzystać?

Dowiedz się więcej
Twoja grupa docelowa została pomyślnie aktywowana.

Czy chcesz dowiedzieć się więcej o korzyściach, z których będziesz korzystać?

Dowiedz się więcej
PL/PL

Poradnik na temat wad powierzchni

Szybko znajdź przyczynę

Poradnik na temat wad powierzchni

Znajdź przyczynę i usuń wadę

Wady powierzchni są zawsze irytujące. Pokazujemy, jak można uniknąć błędów i wad, których przyczyną może być sam proces lakierowania. Znajdziesz tu wskazówki dotyczące obróbki, dzięki którym szybko rozwiążesz problem. 

Należy przestrzegać następujących wskazówek: W przypadku niemal każdej wady powierzchni istnieje kilka możliwych przyczyn. Nasze zalecenia wynikają z doświadczenia i należy je stosować indywidualnie w każdym przypadku. Dlatego propozycje konkretnych działań należy traktować jako zalecenia, które nie są wiążące. 

W razie potrzeby prosimy o bezpośredni kontakt z naszymi specjalistami.

INFOLINIA TECHNICZNA

Odbarwienie

Opis wady: Brązowe zabarwienie wybielonej powierzchni drewna, w przypadku stosowania nieodpowiedniego systemu PUR . Reakcja między nadtlenkiem (środkiem wybielającym) i izocyjanianem (utwardzaczem PUR ).

Przyczyna wady: Stosowanie lakieru PUR z utwardzaczem nieodpornym na nadtlenki na wybielonej powierzchni drewna.

Usuwanie wady: Regeneracja odbarwionej powierzchni jest możliwa tylko przez całkowite zeszlifowanie warstwy lakieru i ponowne lakierowanie za pomocą systemu PUR z utwardzaczem odpornym na nadtlenki.

Szare zadymienie

Opis wady:  Szare zadymienie (biały nalot ) jest spowodowane przez czynniki zewnętrzne (wilgoć). Ta wada powierzchni występuje najczęściej latem w wysokich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza.

Przyczyna wady:

 • zbyt duża wilgotność powietrza
 • zbyt szybkie schnięcie lakieru 

Usuwanie wady: Dodanie ok. 5 % opóźniacza do stosowanego materiału.

Żółknięcie

Opis wady: Zmiana odcienia lakierowanej powierzchni

Przyczyna wady:

 • Zastosowanie lakieru bezbarwnego NC jako lakieru nawierzchniowego na jasnym podłożu.
 • Zastosowanie systemu PUR nieodpornego na światło jako lakieru nawierzchniowego na jasnym podłożu.
 • Zmiana materiału podłoża i/lub komponentu nadającego kolor.  

Usuwanie wady: Zżółknięta warstwa lakieru musi zostać całkowicie usunięta i zastąpiona powłoką lakierniczą odporną na żółknięcie. Zmian w drewnie wynikających ze starzenia na ogół nie można usunąć.

Skórka pomarańczowa

Opis wady: Zaburzenie rozlewności przypominające skórkę pomarańczową na powierzchni lakieru.

Przyczyna wady:

 • nałożenie zbyt małej ilości materiału
 • zbyt gęsty materiał
 • zbyt duża dysza natryskowa przy zbyt niskim ciśnieniu (złe rozpylenie)
 • zbyt szybkie schnięcie lakieru (zwiększona temperatura pokojowa)  

Usuwanie wady: Dobrze przeszlifować wadliwą powierzchnię papierem o ziarnistości 280-320 i ponownie prawidłowo polakierować wcześniej stosowanym lakierem (ewentualnie z dodatkiem odpowiedniego rozcieńczalnika).

Kraterowanie

Opis wady: Nieregularne zaburzenia w sieciowaniu lakieru na podłożu, spowodowane przez różne napięcia powierzchniowe w lakierze i materiale podłożowym.

Przyczyna wady:

 • Podłoże zanieczyszczone przez olej lub smar.
 • Uszkodzone uszczelki natryskiwacza Airless.
 • Kontakt z nieodpowiednim kremem do rąk / rękawicami gumowymi / taśmami przenośnika.
 • Urządzenia robocze lub środki pomocnicze zawierające smar lub silikon.
 • Zanieczyszczenie w lakierze. 

Usuwanie wady

 • Wyeliminować przyczynę wady.
 • W przypadku dużego uszkodzenia zeszlifować powierzchnię aż do podłoża, w razie potrzeby ponownie utworzyć powierzchnię z Dodatkiem antysilikonowym ZD 385 (ZD 3985).
 • W przypadku niewielkiego kraterowania przeszlifować powierzchnię papierem o ziarnistości 320, 1 x rozpylić drobną mgiełkę rozcieńczonego, wcześniej stosowanego lakieru, po krótkim przeschnięciu 1 x cienko polakierować odpowiednim lakierem, aby uzyskać równomierną rozlewność. 

Pęcherzenie

Opis wady: Pęcherze to pęcherzyki powietrzne w powłoce lakierniczej.

Przyczyna wady:

 • zbyt szybkie schnięcie na skutek zbyt wysokiej temperatury lub prędkości powietrza
 • zbyt duża lepkość lakieru
 • zbyt duża grubość warstwy
 • pęcherzyki powietrzne w materiale podłożowym
 • nieoptymalna receptura
 • nieodpowiedni materiał lakierniczy 

Usuwanie wady: Dobrze przeszlifować wadliwą powierzchnię drobnym papierem ściernym (o ziarnistości 280 do 320), aż do uzyskania płaskiej i gładkiej powierzchni. Następnie 1 - 2 x cienko polakierować odpowiednim lakierem, przestrzegając parametrów obróbki. 

Paczenie się / zmarszczki

Opis wady: Marszczenie się lub powstawanie pęknięć w powłoce wielowarstwowej.

Przyczyna wady:

 • Podkład NC lub nieutwardzony podkład PUR, następnie ponowne lakierowanie za pomocą systemu lakierniczego odpornego na działanie rozpuszczalników, po utwardzeniu ponowne pokrycie powłoką zawierającą rozpuszczalnik. (Rozpuszczalniki powłoki dyfundują przez (środkową) warstwę lakieru odporną na działanie rozpuszczalników do dolnej rozpuszczalnej warstwy i powodują jej pęcznienie, zwiększając objętość.)
 • Lakier PUR w warstwach o zbyt dużej grubości lub w zbyt szybko następujących po sobie etapach roboczych. 

Usuwanie wady: Określić przyczynę (powłoka lakiernicza, suszenie pośrednie), a następnie rozważyć możliwość naprawy:

 • np. usunąć całą uszkodzoną warstwę lakieru i ponownie nanieść powłokę, przestrzegając instrukcji stosowania.
 • np. dobrze przeszlifować powłokę, aż do uzyskania płaskiej i gładkiej powierzchni, a następnie rozpylić drobną mgiełkę silnie rozcieńczonego lakieru. Należy lakierować możliwie sucho, aby uniknąć wpływu rozpuszczalnika na powierzchnię lakieru. Jest to z reguły możliwe tylko w przypadku mniejszych przedmiotów.
 • np. obróbka za pomocą systemu lakierniczego nierozpuszczającego podłoża (lakier wodny, lakier z żywic sztucznych itd.).

Zaburzenia przyczepności

Opis wady: Warstwa lakieru nie ma wymaganej przyczepności do podłoża (kontrola za pomocą siatki nacięć).

Przyczyna wady:

 • wadliwa wstępna obróbka podłoża (brak odtłuszczenia, brak przeszlifowania)
 • nieodpowiednie podłoże (zawierające parafinę lub środek antyadhezyjny)
 • nieodpowiednie systemy lakiernicze
 • nieprawidłowo utwardzony system lakierniczy
 • niewystarczająco przeszlifowany podkład
 • przeszlifowany podkład pozostawiony na zbyt długo 

Usuwanie wady: Całkowicie usunąć warstwę lakieru o złej przyczepności. Następnie po prawidłowej obróbce wstępnej pokryć powierzchnię odpowiednim lakierem.

Powstawanie komórek

Opis wady: Komórki Benarda są to widoczne struktury na powierzchni lakieru w formie plastra pszczelego, spowodowane przez różną zdolność wypływania pigmentu środków matujących i ściernych.

Przyczyna wady:

 • nałożenie zbyt dużej ilości lakieru w jednym etapie roboczym
 • zbyt mała lepkość lakieru
 • zbyt duży przewiew podczas stosowania
 • nieoptymalne dostosowanie lakieru do metody obróbki 

Usuwanie wady: Dobrze przeszlifować uszkodzoną powierzchnię papierem o ziarnistości 280-320. Następnie polakierować odpowiednim lakierem.

Zmętnienie

Opis wady: Nierównomierne zmatowanie powierzchni spowodowane przez częściowe zróżnicowanie stopnia połysku. Im mniejszy połysk, im ciemniejsze podłoże i im większa powierzchnia, tym bardziej jest wrażliwa powłoka powierzchni podczas natryskiwania.

Przyczyna wady:

 • różna gramatura powłoki, zbyt duża grubość warstwy
 • zbyt duża lub uszkodzona dysza
 • zbyt niskie ciśnienie, niedopasowane powietrze rozpylające
 • zbyt mały kąt natryskiwania
 • zmieniona wstępna obróbka podłoża, tzn. inny podkład, zmienione utwardzenie 

Usuwanie wady: Przeszlifować i polakierować krzyżowo z odpowiednio dopasowanymi parametrami aplikacji, ew. lepiej dwukrotnie nałożyć powłokę, stosując krótkie suszenie pośrednie.

Powstawanie smug

Opis wady: Pasmowa matowana struktura i/lub różne pasmowe odcienie powierzchni.

Przyczyna wady:

 • niewystarczające nakładanie się poszczególnych natryskiwanych warstw
 • nieodpowiednia dysza (zbyt mały kąt natryskiwania)
 • zatkane dysze
 • nałożenie zbyt małej ilości materiału
 • niedopasowana prędkość posuwu 

Usuwanie wady: Przeszlifowanie i ponowne lakierowanie z odpowiednimi parametrami natryskiwania.

Powstawanie pęknięć

Opis wady: Pęknięcia podłużne wzdłuż porów lub pęknięcia w postaci pajęczyny rozmieszczone na części lub na całej powierzchni.

Przyczyna wady: 

Pęknięcia podłużne wzdłuż porów, najczęściej pęknięcia forniru spowodowane przez:

 • nieodpowiedni fornir, np. sklejka multiplex bez wyłożenia fornirem
 • niedostatecznie sklejony fornir
 • pęcznienie / skurcz forniru

Pęknięcia w postaci pajęczyny, najczęściej pęknięcia lakieru spowodowane przez:

 • nałożenie zbyt dużej ilości lakieru, zbyt kruche systemy lakiernicze
 • w przypadku lakierów PUR: nie dodano utwardzacza
 • zbyt stara mieszanina lakieru i utwardzacza

Pęknięcia na krawędzi płyty MDF.

Usuwanie wady: Jeżeli przyczyną powstawania pęknięć jest powłoka lakiernicza, należy zeszlifować lakier aż do surowego drewna i przeprowadzić ponowne lakierowanie za pomocą odpowiedniego systemu, w przeciwnym wypadku na nowo wytworzyć obiekt.

Zanieczyszczenia

Opis wady: Widoczne i wyczuwalne wtrącenia w powierzchni.

Przyczyna wady:

 • Przenikanie pyłu
 • Zbyt duża ilość mgły lakierniczej (overspray)
 • Zanieczyszczenia w lakierze
 • Zanieczyszczone urządzenia robocze
 • Zanieczyszczone przewody
 • Woda rozpryskowa 

Usuwanie wady: Najpierw określić miejsce / obszar powstania, wyjaśnić przyczynę i wyeliminować źródło błędów. Zanieczyszczenia są najczęściej dobrze widoczne za pomocą lupy tkackiej. Typowe są cząstki o nieregularnych kształtach, które mogą mieć również postać włókien. W przeciwieństwie do tego pęcherzyki powietrzne występują regularnie i w sposób ograniczony.

Cząsteczki żelu (zaschnięte pozostałości lakierów z przewodów elastycznych, pistoletów itd.), cząsteczki żelu z pęcherzykami powietrza, tworzenie się skrzepów: zanieczyszczenie podłoża (zanieczyszczenie pod warstwą lakieru).

Powstawanie plam

Opis wady: Występujące na powierzchni przebarwienia w kształcie plam lub punktów, równomiernie lub nierównomiernie ograniczone, z równomiernym lub nierównomiernym rozmieszczeniem na powierzchni.

Przyczyna wady: Istnieje wiele możliwych przyczyn, np.:

 • w wyniku reakcji lakieru NC z pewnymi substancjami (związki aminowe) specjalnych lakierów UV mogą powstawać brązowawe plamy
 • przez wydzielanie składników gumy (np. z nóżek/osłonek gumowych urządzeń telefonicznych i hi-fi lub wazonów, przedmiotów ozdobnych itp.)
 • zanieczyszczenia przez resztki pianki montażowej (na początku są one bezbarwne i zabarwiają się dopiero z upływem czasu na żółto-brązowawy kolor)
 • w przypadku gatunków drewna bogatych w garbnik (np. dąb) lub zawierających wodorozcieńczalne składniki drewna (np. jesion) w razie ponownego lakierowania przy użyciu lakierów wodnych może dojść do zmiany koloru
 • pozostałości żelaza lub innych korodujących metali w drewnie (np. zawierające metal resztki po szlifowaniu papierem ściernym) mogą w połączeniu z wodą (np. podczas stosowania bejcy wodnej lub lakieru wodnego) wywołać czarne plamy

Usuwanie wady: Regeneracja odbarwionej powierzchni jest możliwa tylko przez całkowite zeszlifowanie warstwy lakieru i ponowne polakierowanie za pomocą systemu PUR .

Jeśli plamy/odbarwienia znajdują się bezpośrednio na lub w drewnie, należy je najpierw usunąć za pomocą odpowiednich środków (zeszlifowanie, zmycie itp.), zanim można będzie wykonać ponowne lakierowanie.

Infolinia techniczna

dla indywidualnego doradztwa

Porträt von Waldemar Harnos
Waldemar
Harnos
DE | EN
Wsparcie Infolinia techniczna